Share:


Fireplace in a structure of archaic dwelling-house

Abstract

The aim of this work is to unravel the genesis of fireplace in a structure of ancient dwelling-house. The work is based in archaeological findings situated in Lithuanian territory. Fireplace has been and remains one of the most essential components in the existence and in the structure of a house, but so it did not attain a special research in our architecturology so far. There is various sparse and scattered data on the fireplaces of a dwelling-houses in a works of archaeologists, historians and ethnologists. The work‘s attempt is to fill the above-mentioned gap. Time period, discussed in this article, is the earliest stage in a development of a fireplace, starting jointly with the beginning of building stationary dwelling-houses.


Article in Lithuanian.


Ugniakuras archajinio gyvenamojo būsto struktūroje


Santrauka. Nagrinėjami nuo seniausių laikų egzistavę archajinio būsto ugniakurai, kurie buvo aptikti dabartinės Lietuvos teritorijoje. Nors ugniakuras žmogaus gyvenamojoje aplinkoje buvo ir tebėra vienas esmingiausių būties komponentų ir būsto struktūros elementas, iki šiol mūsų architektūrologijoje nebuvo specialiai tiriamas. Įvairių nesusistemintų duomenų apie gyvenamojo būsto ugniakurus Lietuvoje yra archeologų, istorikų, mitologų, etnologų moksliniuose darbuose. Negausių ir gana fragmentiškų žinių šia tema esti keliuose architektūros istorijai skirtuose tekstuose. Todėl bandant užpildyti minėtą spragą, parengtas šis straipsnis. Jame aptariamas ankstyviausias būsto ugniakuro istorinės raidos etapas, prasidedantis išvien su stacionaraus būsto statybos pradžia.


Raktiniai žodžiai: kultūros paveldas, būstas, ugniakuras, židinys.

Keyword : cultural heritage, dwelling-house, fireplace, hearth

How to Cite
Buivydaitė, K. (2011). Fireplace in a structure of archaic dwelling-house. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(3), 95-100. https://doi.org/10.3846/mla.2011.057
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
307
PDF Downloads
222
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.