Share:


Contemporary use and preservation challenges of prehistoric and ancient religious complexes

Abstract

Disciplines of land management and urbanism devote considerable attention towards the public spaces, such as squares, parks, and streets, towards their use and influence on the urban structure. However, the spaces defined by the religious complexes in landscape and cityscape, their evolution caused by the specific functions and uses and the issues of contemporary uses and preservation do not always attain exceptional attention. This article presents the study of the genesis and development of the religious complexes and the interactions of the contemporary society with their material remains. In order to comprehend the aspects of development, functioning, re-use, preservation, and links with the surrounding environment of the religious complexes, the prehistoric and ancient religious complexes are analyzed. The analysis encompasses the religious complexes of three periods and cultures, i.e. primitive religious sites and their material signs, the monumental religious complexes of Mesopotamia and ancient Egypt, and the public-religious complexes of the classical world.


Article in Lithuanian.


Priešistorinių ir senovės pasaulio sakralinių kompleksų šių dienų apsaugos ir panaudos iššūkiai


Santrauka. Kraštotvarkos ir urbanistikos mokslai daug dėmesio skiria viešosioms erdvėms – aikštėms, skverams, parkams, gatvės erdvėms, jų funkcionavimui ir įtakai urbanistinei struktūrai. Visgi sakralinių kompleksų kraštovaizdyje ir miestovaizdyje formuojamos erdvės, jų specifinių paskirčių veikiama evoliucija ir šiandieninės panaudos bei apsaugos klausimai ne visada sulaukia išskirtinio dėmesio. Šiame straipsnyje pristatomos sakralinių kompleksų vystymosi ištakos ir šiandieninės visuomenės santykis su jų medžiaginiu palikimu. Siekiant suprasti sakralinių kompleksų raidos, funkcionavimo, pritaikymo, saugojimo, plėtros, santykio su aplinka aspektus analizuojami priešistoriniai ir senovės pasaulio sakraliniai kompleksai. Analizė apima trijų laikotarpių ir kultūrų sakralinius kompleksus bei jų užuomazgas: pirmykštes sakralias vietas ir jų įprasminimą, Mesopotamijos ir Senovės Egipto monumentaliuosius religinius kompleksus ir klasikinio pasaulio – Senovės Graikijos – visuomeninius sakralinius centrus.


Raktiniai žodžiai: sakralinis kompleksas, priešistorinis laikotarpis, senovės pasaulis, nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga.

Keyword : religious complex, prehistoric period, ancient world, heritage preservation

How to Cite
Masilionytė, Z., & Gražulevičiūtė-Vileniškė, I. (2011). Contemporary use and preservation challenges of prehistoric and ancient religious complexes. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(3), 86-94. https://doi.org/10.3846/mla.2011.056
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
321
PDF Downloads
515
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.