Share:


Development opportunities of Latvian historical parks. Example of Kurzeme

Abstract

Nowadays, when thinking about a sustainable development, objects having historical value are the headstones of the environment, economical and social welfare. Selection qualification principles of Kurzeme’s manor complexes, structural characteristics of the park landscapes and esthetical quality evaluation give a general overview of the problems and opportunities of the examined object. Historical heritage and body of natural resources are the main park development factors.


Article in English.


Latvijos istorinių parkų raidos galimybės. Kuržemės pavyzdys


Santrauka. Šiandien, galvojant apie tvarią raidą, tik objektai, turintys istorinę vertę, yra kertiniai aplinkos gerinimo, ekonominio vystymosi ir visuomenės gerovės akmenys. Kuržemės dvarų kompleksų atrankos sąlyginiai principai, struktūriniai parko kraštovaizdžio bruožai ir estetinės kokybės įvertinimas leidžia išsamiai nustatyti analizuojamo objekto problemas ir galimybes. Istorinis paveldas ir gamtiniai ištekliai yra pagrindinės parko raidos aplinkybės.


Raktiniai žodžiai: istorinis parkas, kraštovaizdžio parengtumas, kraštovaizdžio struktūra, kraštovaizdžio estetinė kokybė, raidos aplinkybės.

Keyword : historical park, landscape qualification, landscape structure, landscape aesthetic quality, development factors

How to Cite
Dreija, K. (2011). Development opportunities of Latvian historical parks. Example of Kurzeme. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(3), 45-52. https://doi.org/10.3846/mla.2011.050
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
301
PDF Downloads
172
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.