Share:


Urban territorial commmunities and their influence forming urban recreational territories

Abstract

Town green areas are very important elements of urban structure, it is used for leisure, recreation, buidling social relations. Their importance is measured not only from ecological point of view, but also from estetical and economical. It is important to understand, not only how recreation system influeces the surrounding environment, but also what should it be to meet urban territorial communities needs.


Article in Lithuanian.


Miesto teritorinių bendruomenių įtaka rekreacinių teritorijų formavimui


Santrauka. Miesto želdynai yra labai svarbi urbanistinės struktūros dalis, skirta gyventojų poilsiui ir rekreacijai, jiems bendrauti, miesto ekologinėms sąlygoms gerinti bei estetiniam patrauklumui didinti. Nagrinėjant rekreacinę miesto sistemą, svarbu suvokti ne tik, kaip ta sistema veikia aplinką, bet ir kokia ji turi būti, kad užtikrintų vartotojų poreikius. Nagrinėjant rekreacines erdves teritorinių bendruomenių aspektu, išryškėja lokalių rekreacinių erdvių sistemos problemos: nesutvarkytos, neįrengtos, apleistos rekreacinės paskirties teritorijos, kurių valdymas ir plėtojimas veik nesprendžiamas miesto bendruosiuose planuose. Gyvenamojoje ar darbo aplinkoje esančios rekreacinės erdvės labai stipriai veikia kasdienę žmonių savijautą, o aplinkos kokybės gerėjimas priklauso nuo hierarchinės želdynų sistemos plėtojimo. Šiam tikslui pasiekti būtina aiški rekreacinių teritorijų klasifikacija. Norint išplėtoti efektyviai veikiančią miesto rekreacijos sistemą, reikia ištirti pagrindinius jos struktūrinius komponentus: išsiaiškinti jos vartotojų (rekreantų) poreikius; atlikti esamų rekreacinių išteklių stebėjimo, būklės ir kokybės nustatymo bei planavimo tyrimus; ištirti, kaip šie komponentai sąveikauja tarpusavyje ir kaip rekreacinė aplinka veikia visą miesto struktūrą.


Raktiniai žodžiai: rekreacija, rekreaciniai želdynai, miesto želdynų sistema, miesto rekreacinė sistema, miesto teritorinės bendruomenės, visuomenės poreikiai, laisvalaikis.

Keyword : recreation, green recreational areas, system of urban green areas, urban territorial communities, social needs, leisure

How to Cite
Urbonaitė, I. (2011). Urban territorial commmunities and their influence forming urban recreational territories. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(3), 30-37. https://doi.org/10.3846/mla.2011.048
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
345
PDF Downloads
366
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.