Share:


Landscape composition development stages in multi-storey residential areas of the Baltic Sea region

    Una Īle Affiliation

Abstract

Several stages of development tendencies exist in the multi-storey residential area courtyards of the Baltic Sea region. These stages can be divided into three groups of courtyards. The first group comprises those multi-storey residential area courtyards that have not experienced any improvement and rearrangement of the spatial environment over the last 10 years. These are mostly realized in the period of the Soviet Union. The second group is characterized by the fact that courtyards in the modern multi-storey residential areas are successfully planned and correspond to inhabitants’ recreation possibilities, but are not attached to the general urban planning system. This group comprises courtyards that were built over the last five years. The third group considers those modern courtyards that correspond to functional solutions of landscape composition planning and provide a pleasant environment. Consequently, the present state of courtyards in the Baltic Sea region urban multi-storey residential areas is diverse and flexible.


Article in English.


Kraštovaizdžio komponavimo etapai Baltijos jūros šalių regiono daugiabučių rajonų kiemuose


Santrauka. Baltijos jūros šalių regiono šalyse pastebima tendencija daugiabučių kiemus įrengti keliais etapais. Šiuos etapus galima suskirstyti pagal trijų tipų kiemus. Pirmąją grupę sudaro daugiabučių rajonų kiemai, kurie nebuvo pertvarkyti ir pagerinti daugiau nei dešimt metų – tokiems būtų galima priskirti sovietmečio projektus. Antrąją grupę sudaro tie daugiabučių kiemai, kurie tinkamai suplanuoti, atitinka gyventojų poreikius, tačiau nėra tinkamai integruoti į bendrą urbanistinio planavimo sistemą. Šią grupę sudaro kiemai, kurie suprojektuoti per paskutinius penkerius metus. Trečiąją grupę sudaro modernūs kiemai, kuriuose funkcionalumas suderintas su kompoziciniu kraštovaizdžio planavimu ir kuria malonią aplinką. Taigi Baltijos jūros regiono šalių daugiabučių rajonų kiemų būklė yra įvairi ir prisitaikanti.


Raktiniai žodžiai: kraštovaizdžio kompozicija, daugiabučių kvartalai, Baltijos jūros regiono šalys.

Keyword : landscape composition, multi-storey residential areas, the Baltic Sea region countries

How to Cite
Īle, U. (2011). Landscape composition development stages in multi-storey residential areas of the Baltic Sea region. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(3), 16-22. https://doi.org/10.3846/mla.2011.046
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
310
PDF Downloads
212
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.