Share:


Stator windings currents harmonics of induction motor, which control frequancy converter

Abstract

Paper presents examination of induction motor stator windings currents harmonics, when modulation index and carrier frequency are changed. Mathematical model of symmetrical induction motor connected as star without zero wire is developed. Matlab Simulink models are created and tested.


Article in Lithuanian.


Dažnio keitikliu valdomo trifazio asinchroninio variklio statoriaus apvijų srovių harmoninės sudėties tyrimas


Santrauka. Nagrinėjama trifazio asinchroninio variklio statoriaus srovių harmoninė sudėtis, keičiant sinusinės impulsų pločio moduliacijos gylį bei nešančiojo signalo dažnį. Pateikta simetriško trifazio asinchroninio variklio, jungiamo žvaigžde be nulinio laido, matematinis modelis. Matlab Simulink pakete buvo sukurtas sinusinės impulsų pločio moduliacijos modelis ir S-Function pagalba variklio modeliai. Imituojant gautos srovės buvo išskleidžiamos greitąja Furjė transformacija.


Raktiniai žodžiai: sinusinė impulsų pločio moduliacija; trifazis asinchroninis variklis; statoriaus apvija; harmonikos.

Keyword : sinusoidal impulse width modulation, induction motor, stator winding, harmonics

How to Cite
Lezner, J. (2011). Stator windings currents harmonics of induction motor, which control frequancy converter. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(1), 91-95. https://doi.org/10.3846/mla.2011.019
Published in Issue
Aug 22, 2011
Abstract Views
310
PDF Downloads
141
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.