Share:


Investigation of electronic devices for strain measurement

Abstract

Importance of strain measuring for safety of buildings is shown. The strain monitoring should be one of the buildings security systems. Often used balanced and non-balanced Wheatstone bridge strain measurement methods are analyzed. The Wheatstone bridge method with feedback is improved. A new method based on small resistance changes by the digital balancing currents is presented. Computer and experimental models of measurement are investigated. The received results confirm theoretical assumptions.


Article in Lithuanian.


Elektroninių įtaisų tyrimas deformacijoms matuoti


Santrauka. Apžvelgta deformacijų matavimų reikšmė statinių saugumui. Pabrėžiama, kad deformacijų stebėjimas turėtų būti viena iš statinių saugumo sistemų. Analizuojami šiuo metu dažnai naudojamas deformacijų matavimas nebalansuojamo Wheatstone‘o tiltelio metodu, tobulesnis, balansuojamas Wheatstone‘o tiltelio su grįžtamuoju ryšiu metodas. Analizuojamas naujas konstrukcijų deformacijų įvertinimo metodas, kuris pagrįstas mažų varžų pokyčių nustatymu balansuojant sroves. Sudaryti kompiuterinis ir eksperimentiniai matavimo metodo modeliai. Gauti rezultatai ir priklausomybės, kurios pagrindžia teorines prielaidas.


Raktiniai žodžiai: deformacijų matavimas; įtempio jutiklis; varžos pokytis; Wheatstone‘o tiltelis; srovių balansavimas.

Keyword : strain measurement, strain gauge, changes of resistance, Wheatstone bridge, balancing currents

How to Cite
Masiulionis, R. (2011). Investigation of electronic devices for strain measurement. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(1), 63-67. https://doi.org/10.3846/mla.2011.013
Published in Issue
Aug 22, 2011
Abstract Views
271
PDF Downloads
290
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.