Share:


Estimation of otoacoustic emision signals by using synchroneous averaging method

Abstract

The study presents the investigation results of synchro­nous averaging method and its application in estimation of impulse evoked otoacoustic emission signals (IEOAE). The method was analyzed using synthetic and real signals. Synthetic signals were modeled as the mixtures of deterministic compo­nent with noise realizations. Two types of noise were used: normal (Gaussian) and transient impulses dominated (Lapla­cian). Signal to noise ratio was used as the signal quality measure after processing. In order to account varying amplitude of deterministic component in the realizations weighted aver­aging method was investigated. Results show that the perfor­mance of synchronous averaging method is very similar in case of both types of noise Gaussian and Laplacian. Weighted aver­aging method helps to cope with varying deterministic component or noise level in case of nonhomogenous ensembles as is the case in IEOAE signal.


Article in Lithuanian.


Otoakustinės emisijos signalų įvertinimas panaudojant sinchroninį vidurkinimą


Santrauka. Nagrinėjamos sinchroninio vidurkinimo metodo galimybės išskirti otoakustinės emisijos (OAE) signalus iš triukšmo. Metodas ištirtas naudojant sintetinius ir realius signalus. Sumodeliuotu sintetinių signalų ansambliu įvertinta triukšmo standartinės deviacijos ir vidurkio įtaka signalo ir triukšmo santykiui (STS). Realių OAE signalų atveju įgyvendinti ir palyginti sinchroninio ir pasverto vidurkinimo metodai. Tyrimas rodo, kad signalų įvertinimo rezultatams didelę įtaką turi ansamblio realizacijų skaičius, realizacijų vidurkis, ansamblio nehomogeniškumas dėl determinuotos dedamosios amplitudės varijavimo, o triukšmo pobūdžio (Gauso ar Laplaso) didelės įtakos rezultatams nepastebėta.


Raktiniai žodžiai: otoakustinė emisija; sinchroninis vidurkinimas; signalo ir triukšmo santykis.

Keyword : otoacoustic emissions, time synchronous averaging, signal to noise ratio

How to Cite
Sankauskas, L., Petrėnas, A., & Marozas, V. (2011). Estimation of otoacoustic emision signals by using synchroneous averaging method. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(1), 50-54. https://doi.org/10.3846/mla.2011.010
Published in Issue
Aug 22, 2011
Abstract Views
365
PDF Downloads
112
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.