Share:


Evaluation of thermal comfort of kindergarten buildings

Abstract

The aim of the article is to evaluate the actual situation of thermal comfort in old non-modernized and modernized kindergartens in Lithuania. In this case, the level of thermal comfort and air quality of two modernized and two non-modernized kindergartens is ana- lyzed. In order to evaluate the level of comfort and air quality of the kindergartens, the air temperature, relative humidity and CO2 levels in the air were measured. The study follows the EN ISO 7730 International Standard’s methodology based on Fanger’s Comfort Model. The results of the research presented in this article are supported by the indicators of thermal comfort and CO2 concentration values. According to the calculated average thermal comfort values, the thermal comfort level of two mod- ernized kindergartens and one non-modernized kindergarten falls within the bounds of the comfort zone. Though, the results of CO2 concentration measurements show that in all the kindergartens during the working days CO2 concentration always exceeds the standard requirements.

Article in Lithuanian.


Šiluminio komforto užtikrinimo vertinimas vaikų darželiuose

Santrauka

Straipsnyje siekiama įvertinti šiluminio komforto padėtį senuose nemodernizuotuose ir modernizuotuose Lietuvos vaikų darželiuose. Šiuo atveju analizuojamas dviejuose modernizuotuose ir dviejuose nemodernizuotuose darželiuose užtikrinamo šiluminio komforto bei oro kokybės lygis. Nustatant darželių šiluminio komforto ir oro kokybės lygį, atlikti matavimai, kurių metu fiksuotos oro temperatūros, santykinės drėgmės ir CO2 lygio ore vertės. Atliekant tyrimą vadovaujamasi EN ISO 7730 tarptautiniame standarte pateikta metodika. Straipsnyje publikuoti tyrimo rezultatai paremti šiluminio komforto rodikliais bei CO2 koncentracijos vertėmis. Pagal apskaičiuotas vidutines šiluminio komforto vertes nustatyta, kad abu modernizuoti darželiai patenka į komforto zonos ribas. Kita vertus, pastebėta, jog nemodernizuotas darželis „Rytas“ taip pat patenka į šias ribas. Vertinant matavimų rezultatus nustatyta, kad visuose darželiuose darbo dienomis staigiai kyla CO2 koncentracija ir visuomet viršijami norminiai reikalavimai.

Reikšminiai žodžiai: CO2 koncentracija; darželiai; modernizavimas; oro temperatūra; santykinė drėgmė; šiluminis komfortas.

Keyword : CO2 concentration, kindergartens, modernization, air temperature, relative humidity, thermal comfort

How to Cite
Bielskus, J., Šiupšinskas, G., & Rimdžius, D. (2017). Evaluation of thermal comfort of kindergarten buildings. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(4), 488-494. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1072
Published in Issue
Sep 29, 2017
Abstract Views
441
PDF Downloads
379
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.