Share:


Analysis of the monitoring results of modernized residential multi-storey buildings

Abstract

The main objective of the monitoring analysed in the article is to evaluate and make recommendations of the actual energy and technical efficiency of the implemented measures of the modernization of multi-apartment buildings. More detailed assessment of energy efficiency measures implemented by modernized buildings, measurements of indoor microclimate and their evaluation is made. Based on the actual heat consumption collected before and after the modernization of buildings, the thermal balance of the building was constructed under the normative conditions. The basics of the methodology, conclusions and recommendations are also presented.

Article in Lithuanian.


Modernizuotų daugiabučių namų monitoringo rezultatų analizė

Santrauka

Straipsnyje analizuojamo monitoringo pagrindinis tikslas – įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą įvertinti taikytų priemonių faktinį energinį ir techninį efektyvumą ir pateikti rekomendacijas dėl priemonių naudingumo atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius namus. Detaliau įvertinami modernizuotiems pastatams taikant energijos taupymo priemones pasiekti energiniai rezultatai, patalpų vidaus mikroklimato matavimai ir jų rodikliai. Remiantis faktinėmis šilumos sąnaudomis prieš pastatų modernizavimą ir po jo buvo sudarytas pastato šilumos balansas esant norminėms sąlygoms. Taip pat pateikti metodikos pagrindai, išvados ir rekomendacijos.

Reikšminiai žodžiai: pastatai; modernizavimas; energija; monitoringas; faktinis vartojimas.

Keyword : buildings, modernization, energy, monitoring, actual consumption

How to Cite
Rogoža, A., Šiupšinskas, G., Valančius, K., & Mikučionienė, R. (2017). Analysis of the monitoring results of modernized residential multi-storey buildings. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(4), 482-487. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1071
Published in Issue
Sep 29, 2017
Abstract Views
461
PDF Downloads
346
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.