Share:


Modelling of ground borne vibration induced by road transport

Abstract

Ground-borne vibrations induced by road transport is common source of environmental problem for residents living near roads where large flow of vehicles is. Any irregular unevenness of road surface increase the transport induced ground borne vibrations. The ground-borne vibrations travel through soil, different types of soil have different properties and transmission loss of vibrations is different. In this paper the spread of ground borne vibration is modelled using numerical modelling and represented using Surfer software. In this research is considered most common soil types in Lithuania: Peat, clay, sandy loam and loam. Calculated soil particle acceleration near vibration source was highest in Clay soil (34,3 mm/s2). The calculations show that in peat soil vibration travel further than in other soils.

Article in English.


Automobilių transporto sukeliamų žemės vibracijų modeliavimas

Santrauka

Automobilių sukeliamos žemės vibracijos yra dažna aplinkosauginė problema, su kuria susiduria gyventojai, turintys būstus netoli kelių, kuriuose automobilių srautas yra didelis. Kiekvienas kelio važiuojamosios dalies paviršiaus nelygumas didina automobilių sukeliamas žemės vibracijas. Vibracija sklinda per dirvožemį, kiekvienas dirvožemio tipas turi skirtingas fizines savybes, o tai reiškia skirtingą vibracijos bangų pralaidumą. Šiame straipsnyje yra nagrinėjamas vibracijos sklidimas skirtinguose dirvožemiuose taikant skaitinį modeliavimą, o rezultatams atvaizduoti naudojama Surfer programinė įranga. Šiame straipsnyje tyrinėjami Lietuvoje dažnai pasitaikantys dirvožemio tipai: durpės, molis, priesmėlis ir priemolis. Skaičiavimai rodo, kad vibracija toliausiai sklinda durpėse, palyginti su kitais skaičiuotais dirvožemio tipais.

Reikšminiai žodžiai: transportas; žeme sklindančios vibracijos; skaitinis modeliavimas; vibracijos žemėlapis.

Keyword : transport, ground-borne vibration, numerical modelling, vibration map

How to Cite
Astrauskas, T., & Grubliauskas, R. (2017). Modelling of ground borne vibration induced by road transport. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(4), 376-380. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1060
Published in Issue
Sep 11, 2017
Abstract Views
485
PDF Downloads
551
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.