Share:


Analysis of tendencies towards changes in temperatures of railway vehicle axle boxes

Abstract

The paper analyzes variations in the temperature of axle-box heating of railroad rolling stock considering two modes of the train - driving and parking position. Additionally, the article describes the influence of the axle load and season on the heat of the axle-box, forecasts intolerable residual resources and explains a possibility of detecting likely breakage at the very beginning of defects. The paper also deals with scientific literature related to axle-box heating and focuses on the conducted practical and theoretical experiments. The carried out research has established the rates of operating heating and critical heating. The application of numerical values for the algorithm of automatic control devices could help with detecting the breakdowns of the axle-box before they reach a critical state and assist in forecasting residual operating resources.


Article in Lithuanian.


Riedmenų ašidėžių kaitimo temperatūrų kitimo tendencijų analizė


Santrauka. Nagrinėjama geležinkelio riedmenų ašidėžių kaitimo kitimas traukinio važiavimo ir stovėjimo metu, riedmenų krovumo ir metų laiko įtaka ašidėžei kaisti, neleistinai kaistančios ašidėžės liekamojo resurso prognozė, ašidėžės gedimo nustatymo galimybė pačioje gedimo atsiradimo pradžioje. Išanalizuota mokslinė literatūra, susijusi su riedmenų ašidėžių kaitimu, taip pat išanalizuoti atlikti eksperimentiniai ir teoriniai darbai. Tyrimo metu nustatytos ašidėžių darbinės ir kritinės riedmenų ašidėžių kaitimo temperatūros. Šių temperatūrų skaitines reikšmes pritaikius riedmenų automatinės kontrolės prietaisų algoritmui būtų galima aptikti ašidėžių gedimus, kol jie nepasiekė kritinės būklės, ir prognozuoti liekamąjį darbo resursą.


Raktiniai žodžiai: ašidėžė; diferencinė temperatūra; riedmenų automatinės kontrolės prietaisai; kritinė temperatūra; liekamasis resursas

Keyword : axle-box, automatic control devices, critical temperature, residual resources

How to Cite
Lunys, O., & Subačius, R. (2012). Analysis of tendencies towards changes in temperatures of railway vehicle axle boxes. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(4), 361-365. https://doi.org/10.3846/mla.2012.57
Published in Issue
Nov 28, 2012
Abstract Views
293
PDF Downloads
306
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.