Share:


Research into the reliability of the overlap joint of bituminous heat welded roofing materials

Abstract

Abstract The conducted analysis has revealed that the most common reason of leaks in bituminous roofs is caused by a lack of adhesion between two nearby sheets of roof cover. Regarding the above mentioned problems, reliability, testing methods and data analysis methods of the overlap joint is observed more closely. The research conducted by different scientists worldwide has showed difficulties in evaluating the obtained data due to a lack of information on how these samples were produced. Therefore, it is proposed to evaluate the influence of welding time analyzing the mechanical properties of the joints of bituminous heat welded roofing materials. The influence of welding time, when the samples are produced, and mechanical properties of overlap joints are practically proved according to LST standards. The test results have showed that welding time does not have a significant influence on the shear resistance of overlap joints but is important regarding its limited deformation.


Article in Lithuanian.


Prilydomųjų stogo medžiagų lakštų sandūros patikimumo tyrimas


Santrauka. Atlikus analizę pastebėta, kad dažniausia stogų iš ritininių bituminių medžiagų pratekėjimų priežastis yra dviejų gretimų bituminių lakštų nepakankamas suklijavimo patikimumas. Atsižvelgiant į šias priežastis darbe nagrinėjamas užlaidinės sandūros patikimumo vertinimas ir juos nusakančių tyrimų ir duomenų analizavimo metodai. Išanalizavus pasaulio mokslininkų tyrimus pastebėta, kad sudėtinga juos vertinti tarpusavyje dėl nepakankamo informatyvumo bandinių ruošimo metu. Dėl to nagrinėjant virintinės sandūros mechanines savybes siūloma vertinti siūlės kaitinimo trukmę. Kaitinimo trukmės įtaka virintinės siūlės patikimumo parametrams yra įrodoma praktiškai atlikus bituminės dangos lakštų sandūros atsparumo lupimui ir šlyčiai bandymus pagal LST standartus. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad sandūros kaitinimo trukmė neturi pastebimos ir dėsningos įtakos jos mechaninėms sąvybėms, tačiau yra reikšminga jos ribinėms deformacijoms.


Raktiniai žodžiai: SBS bituminės dangos; hidroizoliacija; mechaninės savybės; kaitinimo trukmė

Keyword : SBS bituminuos sheet materials, hidroizolation, mechanical properties, welding time

How to Cite
Balčiūnas, D. (2012). Research into the reliability of the overlap joint of bituminous heat welded roofing materials. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(4), 294-299. https://doi.org/10.3846/mla.2012.46
Published in Issue
Nov 28, 2012
Abstract Views
324
PDF Downloads
140
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.