Share:


The effect of a plasticizing admixture on the properties of hardened concrete

Abstract

Concrete is material obtained mixing matrix material, coarse and small aggregates and water along with additives acquiring necessary properties of hardening. The quality and properties of raw material used for manufacturing concrete, V/C ratio and the uniformity of the compaction of the mixture lead to the fundamental properties of concrete. The compressive strength of concrete is one of the most important properties of concrete. The article deals with the impact of plasticizers on the structural properties of concrete choosing an optimal content of additives. Concrete plasticizers increasing the content of additive increase the strength of samples, the density and ultrasonic pulse of velocity and decrease absorption. Test results have revealed that a plasticizing admixture under dosing or overdosing can reduce the properties of concrete.


Article in Lithuanian.


Plastifikatoriaus poveikis sukietėjusio betono savybėms


Santrauka. Betonas – medžiaga, kuri sumaišius rišamąją medžiagą, stambiuosius ir smulkiuosius užpildus, vandenį bei pridėjus priedų, reikiamų savybių įgyja kietėdama. Betonui gaminti naudojamų žaliavų kokybė ir savybės, V/C santykis, mišinio sutankinimo vienodumas lemia pagrindines betono savybes. Betono gniuždymo stipris yra viena iš svarbiausių betono savybių. Straipsnyje nagrinėjamas plastifikatoriaus poveikis betono savybėms, parenkamas optimalus jo kiekis. Atlikus betono savybių tyrimus su skirtingais kiekiais plastifikatoriaus, nustatyta, kad betone didinant plastifikatoriaus kiekį, didėja bandinių gniuždymo stipris, tankis ir ultragarso impulso sklidimo greitis, o įmirkis mažėja. Pagal gautus tyrimo rezultatus nustatyta, kad nepakankamas plastifikatoriaus kiekis arba jo perdozavimas gali pabloginti betono savybes.


Raktiniai žodžiai: betonas; klintinis cementas; plastifikatorius; gniuždymo stipris; struktūrinės savybės; įmirkis

Keyword : concrete, limestone cement, plasticizing admixture, compressive strength, structural properties, water absorption

How to Cite
Abasova, A., & Nagrockienė, D. (2012). The effect of a plasticizing admixture on the properties of hardened concrete. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(4), 289-293. https://doi.org/10.3846/mla.2012.45
Published in Issue
Nov 28, 2012
Abstract Views
324
PDF Downloads
868
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.