Share:


Spatial, temporal and social dimensions of the landscape influenced by contemporary art

Abstract

The framework of this paper identifies various areas affected by the contemporary art practice in cultural landscape. Artistic practice in the landscape introduces new experiences to spectators. The author of this research explores what kinds of places are created by the contemporary art and whether it contributes to making new places. The research examines the identifying process of some features in creating the approach of dynamic landscape, and is carried out in accordance with the methodology of analysis. An approach of critical spatial practice proposed by Jane Rendell is explored through understanding the trialectical thinking. The research incorporates three parts: the spatial, temporal and social being for understanding nexus between an artwork and its settings. Expression means of artworks are analyzed in making the spatial analysis and clarifying the main features of connection. Among other indicators, cognition, place conception, context, refuge, connections, experience and temporality have been studied profoundly to understand the factors possibly influencing the landscape change.


Article in English.


Šiuolaikinio meno įtaka kraštovaizdžio erdviniams, laiko ir socialiniams aspektams


Santrauka. Staipsnyje pateikiamos įvairios kultūrinį kraštovaizdį palietusios šiuolaikinio meno sritys. Stebint su kraštovaizdžiu susijusią meno praktiką, įgyjama naujos patirties. Darbo autorė tyrinėja šiuolaikinio meno įtaką erdvėms kurti. Tyrimo metu taikant analizės metodą nustatytos tam tikros kuriamo požiūrio į dinamišką kraštovaizdį ypatybės.


Jane Rendell pasiūlyta kritinė erdvinė praktika nagrinėjama per trialektinio mąstymo suvokimą. Siekiant suprasti meno kūrinių ir aplinkos santykį, tyrimas buvo atliekamas susiejant erdvės, laiko ir socialinį aspektus. Meno kūrinių raiškos priemonės analizuotos erdvinės analizės būdu, nustatytos pagrindinės kūrinio ir jį supančios aplinkos ryšio savybės. Be kitų rodiklių – gebėjimo pažinti, vietos sampratos, situacijos, prieglobsčio, ryšių, patirties, laikinumo – buvo išsamiai nagrinėjami galimi kraštovaizdžio kaitos veiksniai.


Raktiniai žodžiai: kultūrinis kraštovaizdis; kritinė erdvinė praktika; sąryšis; dinamiškas kraštovaizdis

Keyword : cultural landscape, critical spatial practice, connections, dynamic landscape

How to Cite
Alle, E. (2012). Spatial, temporal and social dimensions of the landscape influenced by contemporary art. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(2), 176-187. https://doi.org/10.3846/mla.2012.31
Published in Issue
May 11, 2012
Abstract Views
357
PDF Downloads
1616
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.