Share:


Evoliution of castle palaces in Lithuanian renaissance

Abstract

The article author examines the problem of architecture history associated with the evolution of castle palaces in the current territory of Lithuania in the Lithuanian Renaissance period. The article is based on research papers thematically close to the publication, other literature and archive documents. After prehistory review of castle palaces at a theoretical level and clarifying the conditions for their occurrence, significant development trends of castle palaces during the Renaissance period in current Lithuania territory is revealed. At the beginning of the sixteenth century, Italian, Flemish and Flanders Renaissance reached Lithuania and merged with the local tradition; in the light of the Lithuanian Renaissance castle palaces reached their prosperity period in Lithuania. Castle palaces were distinguished by the diversity of their structural and architectural forms, relatively meaningful connection between function and artistic expression and a sustainable link with the components of environment.


Article in Lithuanian.


Pilių rūmų evoliucija Lietuvos renesanso laikotarpiu


Santrauka. Nagrinėjama architektūros istorijos problema, susijusi su pilių rūmų evoliucija dabartinėje Lietuvos teritorijoje Lietuvos renesanso laikotarpiu. Remtasi darbo tematikai artima mokslinių publikacijų medžiaga ir kita literatūra, archyviniais dokumentais. Teoriniu lygmeniu apžvelgiant pilių rūmų priešistorę, ištyrus jų atsiradimo sąlygas, atskleidžiamos esminės pilių rūmų raidos tendencijos renesanso laikotarpiu dabartinėje Lietuvos teritorijoje. XVI amžiaus pradžioje italų, flamandų, Flandrijos renesansui pasiekus Lietuvą ir susiliejus su vietos lietuviškomis tradicijomis, lietuviškojo renesanso laikotarpiu pilių rūmai Lietuvoje pasiekė klestėjimo laikotarpį. Pilių rūmai pasižymėjo konstrukcijų, architektūros formų įvairumu, palyginti tikslinga funkcijos ir meninės išraiškos sąsaja, darnia jungtimi su aplinkos komponentais.


Raktiniai žodžiai: pilies rūmai; paveldo apsauga; renesanso architektūra; Lietuvos architektūros istorija

Keyword : castle palaces, heritage protection, Renaissance architecture, Lithuanian history of architecture

How to Cite
Genytė, I. (2012). Evoliution of castle palaces in Lithuanian renaissance. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(2), 162-166. https://doi.org/10.3846/mla.2012.29
Published in Issue
May 11, 2012
Abstract Views
602
PDF Downloads
486
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.