Share:


Optimization of segmentation quality of integrated circuit images

Abstract

The paper presents investigation into the application of genetic algorithms for the segmentation of the active regions of integrated circuit images. This article is dedicated to a theoretical examination of the applied methods (morphological dilation, erosion, hit-and-miss, threshold) and describes genetic algorithms, image segmentation as optimization problem. The genetic optimization of the predefined filter sequence parameters is carried out. Improvement to segmentation accuracy using a non optimized filter sequence makes 6%.


Article in Lithuanian.


Integrinių grandynų vaizdų segmentavimo kokybės optimizavimas


Santrauka. Nagrinėjamas genetinių algoritmų taikymas integrinių grandynų aktyviųjų sričių vaizdams segmentuoti. Teoriškai aprašomi taikomi segmentavimo metodai (morfologinis plėtimas, erozija, pataikymo-nepataikymo transformacija, slenksčio funkcija), genetiniai algoritmai. Vaizdo segmentavimas apibrėžiamas kaip optimizavimo problema. Atliekamas eksperimentiškai parinktos filtrų sekos parametrų optimizavimas ir parodoma, kad optimizuota filtrų seka gaunami 6 % geresni rezultatai.


Reikšminiai žodžiai: optimizavimas, genetiniai algoritmai, integriniai grandynai, vaizdo segmentavimas.

Keyword : image segmentation, genetic algorithms, integrated circuits, optimization

How to Cite
Mušketas, G. (2012). Optimization of segmentation quality of integrated circuit images. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(1), 5-8. https://doi.org/10.3846/mla.2012.02
Published in Issue
Apr 23, 2012
Abstract Views
294
PDF Downloads
138
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.