Share:


Biofuels drying process efficiency research

Abstract

The paper deals with biofuel drying process efficiency opportunities.Research was carried out with a special stand and performingexperiments. Experimental rig consists of an ultrasonic generator,ultrasonic transducer, a drying chamber and the humidity,temperature gauge. Tests were used for wood pellets. During theexperiment, they were irrigated with water, dried with hot air andadditionally exposed to different frequency ultrasonic vibrations.The tests results have showed that the convective drying processis combined with the ultrasonic vibrations, the drying time isreduced, which means a positive impact on the ultrasonic process.Studies have confirmed that the effectiveness of convectivedrying method combined with operating ultrasonic vibrationsincreases.


Article in Lithuanian.


Biokuro džiovinimo proceso efektyvumo tyrimai


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos biokuro džiovinimo proceso efektyvumo didinimo galimybės. Tyrimams atlikti sukurtas specialus stendas ir sudaryta eksperimento atlikimo metodika. Eksperimentinį stendą sudaro ultragarsinis generatorius, ultragarsinis keitiklis, džiovinimo kamera ir drėgmės, temperatūros matuokliai. Buvo tiriamos medžio granulės. Eksperimento metu jos buvo drėkinamos vandeniu, džiovinamos karštu oru ir papildomai veikiamos skirtingo dažnio ultragarsiniais virpesiais. Atlikus bandymus, rezultatai parodė, kad, veikiant konvekcinio džiovinimo procesą ultragarsiniais virpesiais, džiovinimo laikas sutrumpėja. Tai reiškia teigiamą ultragarso poveikį procesui. Tyrimais patvirtintas konvekcinio džiovinimo metodo efektyvumo, papildomai veikiant ultragarsiniais virpesiais, padidėjimas.


Reikšminiai žodžiai: medžio granulės, biokuras, konvekcinis džiovinimas, džiovinimo proceso intensifikavimas, ultragarsiniai virpesiai.

Keyword : wood pellets, biofuels, convection drying, the drying process intensification, ultrasonic vibrations

How to Cite
Šlepikas, O., & Čereška, A. (2013). Biofuels drying process efficiency research. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(6), 609-614. https://doi.org/10.3846/mla.2013.99
Published in Issue
Dec 31, 2013
Abstract Views
349
PDF Downloads
401
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.