Share:


Investigation into the model of the vehicle system for speed support

Abstract

The paper presents a rectilinear motion of a car modelled applyingsoftware package “Matlab/Simulink“ where two vehicles aremoving simultaneously one after the other. The parameters ofeach vehicle have been identified separately assessing a driver,road and environment.


Article in Lithuanian.


Automobilio greičio palaikymo sistemos modelio tyrimas


Santrauka. Šiame straipsnyje pateikiamas programiniu paketu ,,Matlab/Simulink“ sumodeliuotas tiesiaeigis automobilio judėjimas, kai modeliuojami du, vienas paskui kitą važiuojantys automobiliai, kiekvieno automobilio parametrai, kai vertinamas vairuotojas, kelio danga, aplinka, pasirenkami atskirai.


Reikšminiai žodžiai: automobilis, dinaminis modelis, tiesiaeigis automobilio judėjimas, valdymas.

Keyword : vehicle, dynamic model, rectilinear motion of a car, control

How to Cite
Grigorovič, J., & Junevičius, R. (2013). Investigation into the model of the vehicle system for speed support. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(5), 565-571. https://doi.org/10.3846/mla.2013.89
Published in Issue
Dec 19, 2013
Abstract Views
363
PDF Downloads
405
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.