Share:


Analysis of the properties of hydrotechnical concrete employed in the marine environment

Abstract

Hydrotechnical concrete employed in the marine environmentis strongly influenced by environmental effects such as air temperaturefluctuations, seawater temperature fluctuations, winddirection and speed. All these factors must be analyzed andevaluated designing the composition of hydrotechnical concreteoperating in marine water. The paper is aimed at assessing theproperties of the concrete operated in the marine environment andat analysing the properties of hydrotechnical concrete affectedby seawater with reference to recommendations on designingit. On these grounds, the examination of the impact of sea andriver water has been carried out and the properties of the aboveintroduced two types of water have been compared.


Article in Lithuanian.


Jūrinėje aplinkoje eksploatuoto hidrotechninio betono savybių analizė


Santrauka. Jūrinėje aplinkoje eksploatuojamam hidrotechniniam betonui didelę įtaką turi aplinkos poveikiai: oro temperatūros svyravimai, jūros vandens temperatūros svyravimai, vėjo kryptis ir greitis. Visi šie veiksniai turi būti ištirti ir vertinami projektuojant hidrotechninių betonų, eksploatuojamų jūros vandenyje, sudėtis. Darbo tikslas – įvertinti jūrinėje aplinkoje eksploatuojamo hidrotechninio betono savybes bei atlikti paveiktų jūros vandens hidrotechninių betonų savybių analizę, pateikiant jų projektavimo rekomendacijas. Atlikta jūros vandens ir Danės upės vandens poveikio hidrotechniniam betonui analizė ir jų savybių palyginimas.


Reikšminiai žodžiai: Klaipėdos uostas, hidrotechninis betonas, vandens poveikis, analizė, ilgaamžiškumas.

Keyword : Klaipeda port, hydrotechnical concrete, seawater exposure, analysis, durability

How to Cite
Lebedeva, R. (2013). Analysis of the properties of hydrotechnical concrete employed in the marine environment. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(5), 481-486. https://doi.org/10.3846/mla.2013.75
Published in Issue
Dec 19, 2013
Abstract Views
341
PDF Downloads
244
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.