Share:


Problems of using femtocells in public cellular networks

Abstract

This paper analyses the use of femtocells connected into a single macro network infrastructure. Different problems and possible solutions were discussed. The paper is focused on two separate benefits, which HNB could bring an operator and user. Femtocells are especially appealing due to the freedom of installation, increased macro network capacity, femto zone rates and etc. They provide users with better service quality, including voice service and higher throughput; while operators can reduce their network deployment expenditures. On the other hand, unplanned deployment, mobility issues and different types of user groups can cause a headache both for operators and customers. The analysis demonstrated that the majority of features of femtocells from the operator’s point of view were positive. Looking from the user’s point of view, most of shortcomings are difficult to remove. Positive and negative features both for operators and clients are presented in the HNB model.


Article in Lithuanian.


Femtocelių naudojimo problematika mobiliojo ryšio tinkluose


Santrauka. Darbe nagrinėjami femtocelių naudojimo, jungiant jas į bendrą makrotinklo infrastruktūrą, klausimai. Analizuojami kylantys sunkumai ir jų sprendimo variantai. Išskiriamos dvi: vartotojų bei operatorių – šakos, kuriose analizuojama femtocelių teikiama nauda. Lengvas diegimas, tinklo talpumo didinimas, naujų femtozonų atsiradimas. Visa tai femtoceles daro patrauklias šiandieniam naudojimui tinkluose. Vartotojo požiūriu užtikrinama balso skambučių kokybė, didelis duomenų pralaidumas. Be to, operatorius turi galimybę plėsti tinklą daug mažesnėmis sąnaudomis. Neplanuoto diegimo principai, mobilumas, skirtingo tipo vartotojų grupės gali sukelti didelių sunkumų vartotojui naudojantis femtocele, o operatoriui užtikrinti tinkamą jų funkcionavimą. Atlikta femtocelių savybių analizė rodo, kad operatoriaus požiūriu didžioji dalis HNB savybių yra teigiamos. Iš kliento pozicijos pasireiškiantys trūkumai šalinami sunkiai. Teigiamų ir neigiamų savybių pasiskirstymas operatoriaus ir kliento šakoms pateikiamas HNB modeliu.


Reikšminiai žodžiai: femtocelė, HNB, UMTS, LTE, interferencija, CSG.

Keyword : femtocell, HNB, UMTS, LTE, interference, CSG

How to Cite
Žvinys, K. (2013). Problems of using femtocells in public cellular networks. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(2), 143-149. https://doi.org/10.3846/mla.2013.27
Published in Issue
May 24, 2013
Abstract Views
293
PDF Downloads
206
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.