Share:


The research of the basic channel control process of petroleum distillation and development of dynamic models

Abstract

As the object of control, the process of oil distillation in the atmospheric column is complex and multidimensional with interconnected controlled variables. These controlled variables are the outgoing indexes of the column – the quality of receivable hydrocarbon fractions, for assessment of which the boiling point for each product is used. The basic perturbation actions to the process are connected with the adjustment of quantity and the composition of feed stock supplied to the column and flow heat transfer change due to temperature fluctuation of feed stock, temperature fluctuations of external reflux and other factors.


Article in English.


Pagrindinių naftos distiliavimo sistemos kanalų valdymo procesų tyrimas ir dinaminių modelių sudarymas


Santrauka. Atmosferinės naftos distiliavimo talpyklos sistemos valdymas yra sudėtingas ir daugiamatis procesas. Jį sudaro tarpusavio ryšiais susieti kintamieji. Tai yra distiliavimo talpyklos parametrai – gautųjų angliavandenilio frakcijų kokybė, pagal kurią nustatoma kiekvieno produkto virimo temperatūra. Šio proceso sudėtingumas siejasi su skysčio, tiekiamo į talpyklą, srauto ir sudėties reguliavimu, srauto temperatūros perdavimo pokyčiais dėl tiekiamo skysčio temperatūros bei atgalinio srauto temperatūros svyravimo ir kitų veiksnių.


Raktiniai žodžiai: naftos distiliavimas; dinaminis modelis

Keyword : oil distillation, dynamic model

How to Cite
Likhavitski, V. (2013). The research of the basic channel control process of petroleum distillation and development of dynamic models. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(2), 115-118. https://doi.org/10.3846/mla.2013.21
Published in Issue
May 24, 2013
Abstract Views
326
PDF Downloads
201
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.