Share:


Simulation of frequency controlled electric drive using scalar control method / Skaliariniu būdu valdomos dažninės elektros pavaros imitacinis tyrimas

Abstract

This paper presents scalar controlled induction motor model and analysis of dynamic characteristics. The paper considers the closed loop electric drive system with proportional-integral-derivative (PID) regulator. The model of AC drive is presented in synchronous reference frame. Simulation of the proposed system is considered with different speed reference and load signals, also with different PID regulator parameters (coefficients KP, KI, KD). The selected and tuned regulator significantly decreased speed transient time, and after loading restored it to the reference signal.


Santrauka


 Nagrinėjamas dažninės elektros pavaros, valdomos skaliariniu būdu, imitacinių modelių sudarymas ir dinaminių charakteristikų analizė. Sudarytas uždarosios elektros pavaros su proporciniu-integraliniu-diferencialiniu reguliatoriumi (PID) Simulink modelis. Variklio modelis sudarytas sinchroniniu greičiu besisukančioje koordinačių sistemoje. Išnagrinėti dažninės elektros pavaros pereinamieji vyksmai, esant skirtingiems greičio nuostatams, skirtingoms statinėms apkrovoms ir skirtingiems reguliatoriaus suderinimo koeficientams KP , KI , KD. Parinktas ir sukonfigūruotas reguliatorius labai sumažina variklio paleidimo trukmę bei, įjungus apkrovą, atkuria greitį į pradinę, iš anksto nustatytą vertę, lygią nuostatui.


Reikšminiai žodžiai: dažninė pavara, skaliarinis valdymas, imitacinis tyrimas.

Keyword : frequency controlled drive, scalar control, simulation model

How to Cite
Kriaučiūnas, J., & Kerpė, L. (2013). Simulation of frequency controlled electric drive using scalar control method / Skaliariniu būdu valdomos dažninės elektros pavaros imitacinis tyrimas. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(2), 109-114. https://doi.org/10.3846/mla.2013.20
Published in Issue
May 24, 2013
Abstract Views
305
PDF Downloads
489