Share:


Comparison of the REST architectural style with SOAP in implementation of modern web services

Abstract

One of the most relevant steps in the development of an information system during implementation of web services is moving the existing program functionality onto the web. Although web services have been advancing together with software, implementation requires special attention. Accessible options allow organisations to search for alternatives that would suit their needs, i.e. would be cheaper and more effective as well as possibly easier and faster to implement. The paper aims to compare a standard method for creation of web services with another architectural style for implementation of web services, which is getting more widely used.


Article in Lithuanian.


REST architektūrinio stiliaus palyginimas su SOAP, įgyvendinant šiuolaikines interneto paslaugas


Santrauka. Interneto paslaugų įgyvendinimas, siekiant perkelti programų funkcionalumą į interneto paslaugų sąsają, yra vienas aktualiausių informacinės sistemos kūrimo etapų. Interneto paslaugos tapo neatsiejama programinės įrangos dalimi, bet blogi paslauginių architektūrų įgyvendinimo rezultatai verčia susimąstyti. Informacinių sistemų pardavėjams palankios specifikacijos verčia įmones ieškoti alternatyvų, patenkinančių jų nustatytus poreikius, t. y. pigesnių, efektyvesnių ir galbūt greičiau įgyvendinamų. Straipsnyje bandoma palyginti standartinį būdą teikti interneto paslaugas su kitu architektūriniu interneto paslaugų įgyvendinimo stiliumi. Pastarasis vis plačiau taikomas jau nuo 2008 m.


Reikšminiai žodžiai: interneto paslaugos, SOAP, paslauginė architektūra, REST, architektūrinis stilius

Keyword : web services, SOAP, service oriented architecture, REST, architectural style

How to Cite
Stankevičius, K. (2013). Comparison of the REST architectural style with SOAP in implementation of modern web services. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(2), 92-95. https://doi.org/10.3846/mla.2013.16
Published in Issue
May 24, 2013
Abstract Views
419
PDF Downloads
691
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.