Share:


Use of ontologies in mapping of information security requirements

Abstract

A large amount of different security documents, standards, guidelines and best practices requires to ensure mapping between different security requirements. As the result of mapping, security requirements of different standards can coincide or require to be amended or harmonised. This is the reason why it is so difficult to map more than two different security documents. Ontologies can be used to solve this issue. The article offers a review of different security documents and ontology types as well as investigates possible use of ontologies for mapping of security standards.


Article in Lithuanian.


Ontologijos naudojimas informacijos saugumo reikalavimams susieti


Santrauka. Esant daugybei informacijos saugą reglamentuojančių dokumentų, gairių ir standartų, aktualu tarpusavyje susieti juose apibrėžtus saugumo reikalavimus. Skirtinguose saugos dokumentuose aprašyti saugumo reikalavimai gali ne tik sutapti arba papildyti vienas kitą, bet ir prieštarauti vienas kitam. Tai labai apsunkina daugiau negu dviejų informacijos saugą reglamentuojančių dokumentų susiejimą. Vienas būdų susieti daugiau negu du saugą reglamentuojančius dokumentus galėtų būti ontologijos naudojimas. Straipsnyje apžvelgiami šiuo metu pagrindiniai saugą reglamentuojantys standartai, egzistuojančios saugumo ontologijos, išnagrinėta galimybė naudoti ontologiją saugą reglamentuojančių dokumentų reikalavimams susieti ir galimybę tokį susiejimą atvaizduoti grafais.


Reikšminiai žodžiai: ontologija, informacijos saugumo standartai, informacijos saugumo reikalavimai, susiejimas, grafai.

Keyword : ontology, information security standard, information security requirements, mapping, graph

How to Cite
Ramanauskaitė, S., Radvilė, E., & Olifer, D. (2013). Use of ontologies in mapping of information security requirements. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(2), 88-91. https://doi.org/10.3846/mla.2013.15
Published in Issue
May 24, 2013
Abstract Views
428
PDF Downloads
330
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.