Share:


Research of deformation of clay soil mixtures mixtures

Abstract

The aim of this article is to determine clay soils and clay soils mixtures deformations during drying. Experiments consisted from: a) clay and clay mixtures bridges (height ~ 0,30 m, span ~ 1,00 m); b) tiles of clay and clay, sand and straw (height, length, wide); c) cylinders of clay; clay and straw; clay, straw and sand (diameter; height). According to the findings recommendations for clay and clay mixtures drying technology application were presented. During the experiment clay bridge bearing capacity and failure mode were determined. For investigations Vilnius Gediminas Technical University Civil Engineering Scientific Research Center infrastructure was used.

Article in Lithuanian.


Molinių gruntų mišinių deformacijų tyrimas

Santrauka

Tyrimo tikslas – nustatyti molinio grunto mišinių džiūvant atsirandančias deformacijas. Eksperimentams buvo naudojama: a) moliniai ir molio mišinių tiltai (aukštis ~0,30 m, tarpatramis ~1,00 m, plotis 0,07–0,1 m); b) plytelės iš molio; molio, smėlio ir šiaudų (l; b; h); c) cilindrai iš molio; molio ir šiaudų; molio, šiaudų, smėlio (d; h). Pagal gautus bandymo rezultatus pateiktos rekomendacijos molinių gruntų mišinių džiovinimo technologijai taikyti. Nustatyta molinių tiltų laikomoji galia ir suirimo pobūdis. Atliekant tyrimus buvo pasinaudota Vilniaus Gedimino technikos universiteto Civilinės inžinerijos mokslo centro MTEP infrastruktūra.

Reikšminiai žodžiai: molis, smėlis, gruntas, šiaudai, deformacijos, tiltai, grunto ir organikos mišiniai.

Keyword : clay, sand, soil, straw, deformation, bridges, organic mixtures

How to Cite
Girkontas, R., Tamošiūnas, T., & Savickas, A. (2014). Research of deformation of clay soil mixtures mixtures. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(5), 488-492. https://doi.org/10.3846/mla.2014.690
Published in Issue
Dec 19, 2014
Abstract Views
324
PDF Downloads
275
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.