Share:


The impact of the supplied airflow rate on the effectiveness of the solar wall

Abstract

The paper analyses the impact of the supplied airflow rate of the solar wall used for heating air in an air handling unit on the effectiveness of the solar wall. The article reviews experimental and theoretical papers and presents the expressions determining the efficiency indicators of the solar wall. Experimental research into the solar wall at a constant airflow rate was carried out on 5–6 April 2014. Temperatures, overall efficiencies and an increase in temperature were established on the vertical solar wall counting the area of 100 m2 and fixed on the south façade of Vilnius Gediminas Technical University. An increase in the average temperature, in the course of the conducted experiment, reached 7.5 °C. Under constant airflow rate, temperature efficiency increases along with solar irradiation. The average estimated temperature efficiency reaches 72 percent. The overall effectiveness of the solar wall decreases when solar irradiation increases.

Article in Lithuanian.


Tiekiamo oro debito įtaka saulės sienos efektyvumui

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama saulės sienos, skirtos orui, patenkančiam į vėdinimo įrenginį, pašildyti, tiekiamo oro debito įtaka saulės sienos efektyvumui. Apžvelgti eksperimentiniai ir teoriniai darbai. Pateiktos išraiškos saulės sienos efektyvumo rodikliams nustatyti. Atliktas saulės sienos eksperimentinis tyrimas (nuo 2014 m. balandžio 5 d. 00:00 val. iki 2014 m. balandžio 6 d. 00:00 val.), kai oro debitas pastovus. Nustatyti 100 m2 ploto vertikalios saulės sienos, kuri sumontuota ant Vilniaus Gedimino technikos universiteto pietinio fasado, temperatūrinis ir bendrasis efektyvumai bei temperatūrinis prieaugis. Vidutinis temperatūrinis prieaugis tyrimo metu siekė 7,5 °C. Esant pastoviam debitui, bet didėjant saulės spinduliuotei, didėja ir temperatūrinis efektyvumas. Apskaičiuotas vidutinis temperatūrinis efektyvumas yra 72 %. Didėjant saulės spinduliuotei, bendrasis saulės sienos efektyvumas mažėja.

Reikšminiai žodžiai: bendrasis (šiluminis) efektyvumas, saulės energija, saulės siena, temperatūrinis prieaugis, vėdinimas.

Keyword : overall (thermal) efficiency, solar energy, solar wall, increase in temperature, ventilation

How to Cite
Misevičiūtė, V., & Rudzinskas, L. (2014). The impact of the supplied airflow rate on the effectiveness of the solar wall. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(4), 432-437. https://doi.org/10.3846/mla.2014.60
Published in Issue
Oct 24, 2014
Abstract Views
391
PDF Downloads
256
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.