Share:


Critical aspects of a smart city

Abstract

The aim of this article is to discuss the concept of the Smart City and to name the critical aspects of the phenomenon. Presumption is made in the article that the Smart City concept first of all is not a new paradigm of future city development, but rather a marketing strategy, which uses the rhetorics of Information and Communication Technologies (ICT) industry. It is recognized in the article that utopian thinking and an aim to radically transform city environment are quite common among the Smart City proposals.

Article in Lithuanian.


Kritiniai išmaniojo miesto aspektai

Santrauka

Straipsnio tikslas – aptarti išmaniojo miesto idėją ir įvardyti kritinius šio reiškinio bruožus. Straipsnyje daroma prielaida, kad išmaniojo miesto koncepcija nėra nauja ateities miestų raidos paradigma, bet greičiau rinkodaros priemonė, didinanti verslo kuriamų prekių ir paslaugų patrauklumą pasitelkiant informacinių ir ryšio technologijų (ICT) sektoriaus retoriką. Tekste atkreipiamas dėmesys į tai, kad išmaniojo miesto pasiūlymams nesvetimas utopinis ateities suvokimas ir siekis naudojant technologijas radikaliai transformuoti miesto aplinką.

Reikšminiai žodžiai: išmanusis miestas, protingas miestas, inovacijos, informacinės technologijos, miestų planavimas, utopija.

Keyword : smart city, intelligent city, innovations, ITC and city planning, utopia

How to Cite
Šiupšinskas, M. (2014). Critical aspects of a smart city. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(3), 333-339. https://doi.org/10.3846/mla.2014.45
Published in Issue
May 22, 2014
Abstract Views
530
PDF Downloads
601
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.