Share:


The social aspect of open space in rehabilitation gardens and parks

Abstract

In the research process the landscape space of Latvian rehabilitation centers was inspected and analyzed within the social context. The centers were singled out not only by their aesthetical quality, but also by their functional landscape values contained. Rehabilitation gardens and parks are spaces, where people do more than receive medical treatment, they can relax surrounded by nature, engage in physical activities and rest without taking into account ones social status, age, gender, nationality, political views and religion. The goal is to summarize how Latvian rehabilitation gardens and parks promote patients’ physical activities in open space and analyze the functional quality of landscape of Latvian rehabilitation gardens and parks. Considering the quality of rehabilitation center environment, it is important to evaluated their accessibility and usability by possibly greater user spectrum that is characterized as a universal design. In Latvia a conceptual direction of design like this is relatively new, but already positively accepted and applied by specialists. Open space designs of rehabilitation center landscaping directly influence how a person feels and lives in the landscape. They sculpt not only the material quality of the environment, but also improve people’s communication facility and attitude towards one another. It is important for the environment of Latvian rehabilitation institutions to be friendly, because they are created for the use by all social groups and individuals by applying universal standard principles for open space improvement.

Article in English.


Reabilitacijos centrų sodų ir parkų atvirųjų erdvių socialinis aspektas

Santrauka

Tiriant Latvijos reabilitacijos centrų sodų ir parkų erdves, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas socialiniam aspektui, gilinantis ne tik į estetines savybes, bet ir į funkcines kraštovaizdžio vertes. Reabilitacijos centrų sodų ir parkų erdvėse žmonės ne tik mediciniškai gydomi, bet ir turi galimybę atsipalaiduoti gamtoje, užsiimti fizine veikla ir ilsėtis nepaisant asmens socialinio statuso, amžiaus, lyties, tautybės, politinių pažiūrų ar religijos. Straipsnio tikslas – apibendrinti, kaip Latvijos reabilitacijos centrų sodai ir parkai skatina pacientų fizinę veiklą atvirame ore analizuojant reabilitacijos centrų sodų ir parkų kraštovaizdžio funkcinę kokybę. Kalbant apie reabilitacijos centrų aplinkos kokybę, būtina pabrėžti jų prieinamumą ir naudojimą galimam platesniam veiklos spektrui, įvardijamam projekto universalumu. Latvijoje ši konceptuali projektavimo kryptis yra reliatyviai nauja, bet jau pripažinta ir palankiai vertinama specialistų. Reabilitacijos centrų sodų ir parkų erdvės daro tiesioginę įtaką žmogus savijautai kraštovaizdyje. Jos formuoja ne tik materialią aplinkos kokybę, bet kartu lengvina žmonių gebėjimą bendrauti ir tarpusavio nusistatymą. Svarbu, kad Latvijos reabilitacijos centrų institucijos kurtų palankias sąlygas naudoti jų sodų ir parkų erdves bet kuriai socialinei grupei ar asmeniui pagal universalius standartinius atvirųjų erdvių tobulinimo principus.

Reikšminiai žodžiai: reabilitacijos centrų sodai ir parkai, universalus projektavimas, kraštovaizdžio panauda, prieinamumas, socialinis aspektas.

Keyword : rehabilitation garden and park, universal design, landscape usability, accessibility, social aspect

How to Cite
Balode, L. (2014). The social aspect of open space in rehabilitation gardens and parks. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(3), 310-322. https://doi.org/10.3846/mla.2014.43
Published in Issue
May 22, 2014
Abstract Views
541
PDF Downloads
784
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.