Share:


Teklė Šešelgienė (1925–1982): aspects of creative work in landscape architecture

Abstract

The article analizes architect Teklė Šešelgienė‘s (1925–82) creative work, which has specifically manifested itself in the field of landscape architecture and coincided with the second half of the 20th century urban and township planning trends that affected the need and strengthening positions of the landscape designer’s profession. The article also focuses on the creative links between two personalities – Kazys Šešelgis and Teklė Šešelgienė – a teacher and his student, husband and wife and, most importantly, two colleagues. Through personal actions, qualities of character, collaboration and education, the article aims to disclose the peculiarities of the landscape designer‘s profession, the epoch context, importance of knowledge and professional skills in developing landscape architecture objects.

Article in Lithuanian.


Teklės Šešelgienės (1925–1982) kūrybos kraštovaizdžio architektūroje aspektai

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama architektės Teklės Šešelgienės (1925–1982) kūryba, kuri išskirtinai reiškėsi kraštovaizdžio architektūros srityje ir sutapo su XX amžiaus 2-osios pusės miestų ir gyvenviečių planavimo tendencijomis, turėjusius įtakos kraštovaizdžio architekto profesijos poreikio ir pozicijų stiprėjimui. Straipsnyje taip pat aktualizuojamos dviejų asmenybių – Kazio Šešelgio ir Teklės Šešelgienės, dėstytojo ir studentės, vyro ir žmonos, o svarbiausia dviejų kolegų – kūrybines sąsajos. Straipsniu siekiama per asmenybės veiklą, charakterio savybes, bendradarbiavimą, išsilavinimą atskleisti profesinės veiklos ypatybes, epochos kontekstą, žinių ir profesinių įgūdžių svarbą kuriant kraštovaizdžio architektūros objektus.

Reikšminiai žodžiai: kraštovaizdžio architektūra, urbanistika, planavimas, parkas, projektas, kūryba.

Keyword : landscape architecture, urban planning, park, project, creative work

How to Cite
Deveikienė, V. (2014). Teklė Šešelgienė (1925–1982): aspects of creative work in landscape architecture. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(3), 282-289. https://doi.org/10.3846/mla.2014.40
Published in Issue
May 22, 2014
Abstract Views
421
PDF Downloads
382
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.