Share:


Research of the relationship between body composition and physical fitness

Abstract

The article deals with importance and adaptation options of body composition and physical fitness. Measurement methodology of body composition and physical fitness was done. Skinfold caliper and bioelectrical impedance analysis techniques was used to obtain body composition parameters. Physical fitness was measured using veloergometry, sit-ups, sit-and-reach, flamingo balance, plate tapping and back muscle dynamometer tests. After research relationship was established between: muscle mass and maximum oxygen uptake (for female, r = −0,635, p < 0,05), muscle mass and sit-ups results (for female, r = 0,514, p > 0,05), bone mass and maximum oxygen uptake (for female, r = −0,636, p < 0,05), body fat mass and maximum oxygen uptake (for male, 0,580 r = − , 0,05 p < ), body fat mass and sit-and-reach results (for male, r = − 0,601, p < 0,05), total body water and maximum oxygen uptake (for male, r = 0,537 , p < 0,05 ), total body water and sit-and-reach results (for male, r = 0,559 , p < 0,05).

Article in Lithuanian.


Ryšio tarp kūno sudėties ir fizinio pajėgumo tyrimas

Santrauka 

Straipsnyje nagrinėjama kūno kompozicijos ir fizinio pajėgumo tyrimų svarba bei pritaikymo galimybės. Sudaryta kūno kompozicijos ir fizinio pajėgumo matavimo metodika. Kūno kompozicijos parametrams gauti naudojami odos raukšlių kaliperio ir bioelektrinės varžos analizės būdai, o fizinis pajėgumas vertinamas taikant veloergometriją, sėstis-gultis, sėstis-siekti, pusiausvyros, tepingo ir nugaros raumenų dinamometro testus. Atlikus tyrimus nustatytas ryšys tarp: raumenų masės ir maksimalaus deguonies suvartojimo (moterims, r = − 0,635, p < 0,05 ), raumenų masės ir atsilenkimų skaičiaus (moterims, r =0,514 , p > 0,05), kaulų masės ir maksimalaus deguonies suvartojimo (moterims, r = − 0,636, p < 0,05 ), kūno riebalų kiekio ir maksimalaus deguonies suvartojimo (vyrams, r = − 0,580, p < 0,05 ), kūno riebalų kiekio ir siekimo atstumo (vyrams, r = − 0,601 , p < 0,05 ), kūno vandens kiekio ir maksimalaus deguonies suvartojimo (vyrams, r = 0,537 , p < 0,05 ), kūno vandens kiekio ir siekimo atstumo (vyrams, r = 0,559 , p < 0,05).

Raktiniai žodžiai: kūno kompozicija, fizinis pajėgumas, parametrai, ryšys.

Keyword : body composition, physical fitness, parameters, relationship

How to Cite
Taraškevičius, D., & Šešok, A. (2016). Research of the relationship between body composition and physical fitness. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(6), 653-657. https://doi.org/10.3846/mla.2015.919
Published in Issue
Apr 1, 2016
Abstract Views
410
PDF Downloads
496
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.