Share:


Research of linear translation devices with stepper motor

Abstract

In order to ensure accuracy of motorized linear translation stages theoretical and experimental investigations were performed, that allow to establish moving platform vibration level depending of operating modes (different velocities) and used lubricant in the system. Lubricants had different viscosity, which has effect to the system moving smoothness, sound level and vibration level of the stage. Such work gives possibility to done conclusions: with what lubricant or with what viscosity of the lubricant motorized linear translation stage works smoother, with less noise and vib-ration level, and also show best movement characteristics.

Article in Lithuanian.


Linijinių poslinkių įtaisų su žingsniniais varikliais tyrimas

Santrauka 

Siekiant užtikrinti linijinių poslinkių įtaisų tikslumą, buvo atlikti linijinio poslinkio įtaiso su žingsniniu varikliu teoriniai ir eksperimentiniai dinamikos tyrimai. Buvo nustatytas judamosios platformos virpesių lygis priklausomai nuo darbo režimų (skirtingų greičių) ir mazge naudojamo tepalo. Tepalai skiriasi savo klampumu. Šis parametras turi įtakos įtaiso judėjimo sklandumui ir virpesių lygiui mazge.

Raktiniai žodžiai: žingsninis variklis, virpesiai, pozicionavimas, linijinio poslinkio įtaisas.

Keyword : stepper motor, vibrations, positioning, linear translation stage

How to Cite
Komissarov, D., Kilikevičius, A., & Piščalov, A. (2016). Research of linear translation devices with stepper motor. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(6), 632-636. https://doi.org/10.3846/mla.2015.856
Published in Issue
Apr 1, 2016
Abstract Views
364
PDF Downloads
219
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.