Share:


The investigaton of physical and mechanical properties of Ni-P coatings

Abstract

The parameters of electrolytic synthesis of Ni-P coatings on steel surface from sulfate-chloride electrolyte have been determinated. The Ni-P alloys consist of separate phases of Ni and Ni3P and solid solution of implementation on the basis of the FCC Ni lattice, when it was deposited from the electrolyte at current density to be more than 7 A/dm2. The coating was formed with continuous globular surface at current density of 5 A/dm2. The globular formations are the Ni3P phase. The obtained at current density of 9 A/dm2 coatings have maximum value of micro¬hardness 430 HV.

Article in Russian.


Ni-P dangų fizikinių ir mechaninių savybių tyrimas

Santrauka 

Darbe buvo nustatyti Ni-P dangų ant plieno paviršiaus elektrolitinės sintezės (iš sulfatinio-chloridinio elektrolito) parametrai. Ni-P lydinių mikrostruktūrą sudaro atskiros Ni ir Ni3P fazės arba nikelio kietasis įterpimo tirpalas, turintis kubinę paviršiaus centruotą gardelę, kai dangos yra nusodinamos iš elektrolito, esant srovės tankiui daugiau negu 7 A/dm2. Kai srovės tankis yra daugiau negu 5 A/dm2, formuojasi ištisinis, rutulinio pobūdžio dangos paviršius. Rutulio formos darinius sudaro Ni3P fazė. Dangos, turinčios didžiausią mikrokietumo reikšmę 430 HV, gautos esant srovės tankiui 9 A/dm2.

Raktiniai žodžiai: dangos, nikelis, fosforas, elektrolitas, srovės tankis, mikrokietumas.

Keyword : coatings, nickel, phosphorus, electrolyte, current density, microhardness

How to Cite
Chayevski, V., & Zhylinski, V. (2016). The investigaton of physical and mechanical properties of Ni-P coatings. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(6), 605-608. https://doi.org/10.3846/mla.2015.886
Published in Issue
Apr 1, 2016
Abstract Views
363
PDF Downloads
275
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.