Share:


Diesel engine with different kind of injection systems exhaust gas analysis

Abstract

The article presents an overview of structural evolution of diesel engines’ injection systems, air pollution caused by diesel engines and permissible emission rates. An analytical research on air pollution was also performed. Experimental studies evaluated air pollution during the emission of particulate matter according to diesel engine exploitation time and different constructions emissions.

Article in Lithuanian.


Dyzelinių variklių su įvairiomis įpurškimo sistemomis išmetamųjų dujų tyrimas

Santrauka 

Apžvelgta dyzelinių variklių įpurškimo sistemų konstrukcijų raida, aplinkos oro tarša dyzelinių variklių išmetamosiomis dujomis ir leistinos jų emisijų normos, atlikti analitiniai oro taršos tyrimai. Eksperimentiniais tyrimais įvertinta oro tarša į aplinką išmetamomis kietosiomis dalelėmis iš skirtingų konstrukcijų ir eksploatacijos laiko dyzelinių variklių.

Reikšminiai žodžiai: dyzeliniai varikliai, išmetamosios dujos, oro tarša, dyzelinės įpurškimo sistemos, kietosios dalelės.

Keyword : diesel engines, air pollution, exhaust gas, diesel injection system, particulate matter

How to Cite
Smolnikovas, M., Viselga, G., Viselgaitė, G., & Jasinskas, A. (2016). Diesel engine with different kind of injection systems exhaust gas analysis. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(5), 594-600. https://doi.org/10.3846/mla.2015.841
Published in Issue
Feb 3, 2016
Abstract Views
607
PDF Downloads
3261
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.