Share:


Research of dynamics of low floor bus

Abstract

The article describes the dynamics researches of low floor bus. The goal of research is to determine the stability of mechanical system of low floor bus. Performed the dynamic model of ½ bus which was conducted the theoretical research in Matlab environment.

Article in Lithuanian.


Žemagrindžio autobuso dinaminiai tyrimai

Santrauka 

Darbo tyrimų tikslas – išanalizuoti žemagrindžio autobuso dinamines charakteristikas taikant virpesių lygtis. Tikslui pasiekti pirmiausia buvo sudarytas ½ autobuso sistemos dinaminis modelis ir atliktas sistemos modeliavimas žadinant realių amplitudžių reikšmėmis. Sudarytas autobuso sistemos dinaminis modelis leidžia analizuoti charakteringus ir pavojingus autobusui dinaminius virpesius.

Reikšminiai žodžiai: žemagrindis autobusas, virpesiai, dinaminės charakteristikos, dinaminis modelis, modeliavimas, amplitudės dažninė charakteristika, ½ autobuso sistema.

Keyword : low floor bus, vibration, dynamic characteristics, dynamic model, simulation, amplitude-frequency characteristics, ½ bus system

How to Cite
Vainorius, D., Kilikevičius, A., Kilikevičienė, K., Šešok, N., & Iljin, I. (2016). Research of dynamics of low floor bus. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(5), 589-593. https://doi.org/10.3846/mla.2015.840
Published in Issue
Feb 3, 2016
Abstract Views
489
PDF Downloads
368
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.