Share:


The comparison of the en-route horizontal flight trajectory components

    Anrieta Dudoit Affiliation
    ; Jonas Stankūnas Affiliation

Abstract

EUROCONTROL aims at improving the design and use of the European routes. Inefficiencies in the design of airspace and use of the air route network are considered to be a major causal factor of flight inefficiencies in Europe. The European ATM system is the sum total of a large number of separate Air Navigation Service Providers (ANSP) whereas the US system is operated by a single ANSP. Airspace fragmentation following National Borders makes flight routes inefficient due to non requested air routes, flight time, excessive fuel burn, CO and NOx emissions. That is the reason why airspace and the fixed route network should be reorganised to satisfy airspace operator needs and maintain required safety levels.The focus of the paper is to show the differences between planned flights and actual trajectories in terms of flight distance, duration and fuel burn. In connection with this, an overview of these indicators in Europe and the USA was made.

Article in English.


Horizontalių maršrutinių skrydžių trajektorijos komponentų palyginimas

Santrauka 

EUROCONTROL siekia pagerinti Europos maršrutų planus ir jų naudojimą. Neefektyvus oro erdvės planų ir oro maršrutinio tinklo naudojimas laikomas viena pagrindinių Europos skrydžių neefektyvumo priežasčių. Europos oro eismo valdymo (angl. ATM) sistema sudaryta iš daugelio atskirų oro navigacijos paslaugų teikėjų (angl. ANSP), o JAV sistema valdoma vieno oro navigacijos paslaugų teikėjo. Oro erdvės susiskirstymas pagal valstybių ribas daro skrydžio maršrutus neefektyvius dėl nepareikalautų oro maršrutų, skrydžio laiko, per didelio kuro sunaudojimo, CO ir NOx išsiskyrimo. Štai kodėl reikėtų pertvarkyti oro erdvę ir fiksuotų maršrutų tinklą, norint patenkinti oro erdvės operatorių poreikius ir išlaikyti reikalingą saugumo lygį. Šio straipsnio tikslas – parodyti skirtumus tarp suplanuotų skrydžių ir realių trajektorijų, įvertinant skrydžio atstumą, trukmę ir kuro sunaudojimą. Be to, buvo padaryta šių rodiklių apžvalga Europos ir JAV mastu.

Reikšminiai žodžiai: oro eismo valdymas, oro erdvė, oro maršrutai, skrydžio trajektorija, reali trajektorija, tiesioginė skrydžio trajektorija.

Keyword : air traffic management, airspace, air routes, flight trajectory, actual trajectory, direct trajectory

How to Cite
Dudoit, A., & Stankūnas, J. (2016). The comparison of the en-route horizontal flight trajectory components. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(5), 557-582. https://doi.org/10.3846/mla.2015.836
Published in Issue
Feb 3, 2016
Abstract Views
511
PDF Downloads
579
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.