Share:


Possibilities of railway development in Lithuania: the analysis of regulations for railway design in the aspect of reduction of acoustic noise

Abstract

All over the world railways are of the least-polluting vehicles, and they became increasingly popular. However, the noise emission from railway infrastructure is the most problematic issue, especially at the development planning stage. This article presents analysis of Lithuanian regulations for railway design in the aspect of reduction of acoustic noise. It analyses regulations, which are mandatory for Lithuanian railway designers and builders. In addition, the overview of regulations’provisions, which are related to noise mitigation measures, are presented.

Article in Lithuanian.


Geležinkelių plėtros galimybės Lietuvoje: geležinkelių keliams projektuoti skirtų norminių techninių dokumentų

Santrauka 

Pasaulyje vis labiau populiarėja kelionės geležinkeliais, kurie yra viena iš mažiausiai taršių transporto priemonių. Nuo geležinkelio infrastruktūros sklindantis triukšmas yra viena didžiausių problemų, ypač planuojant jų plėtrą. Straipsnyje pristatyta Lietuvos norminių techninių dokumentų, skirtų geležinkeliams projektuoti, analizė akustinio triukšmo mažinimo aspektu. Buvo išanalizuoti norminiai techniniai dokumentai, kurie privalomi naudoti Lietuvoje geležinkelių projektuotojams ir geležinkelių tiesėjams, bei apžvelgta, kokios yra juose nuostatos, susijusios su triukšmą mažinančiomis priemonėmis.

Reikšminiai žodžiai: geležinkelis, akustinis triukšmas, triukšmo valdymas, teisės aktai, ribiniai dydžiai, triukšmą mažinančios priemonės.

Keyword : railway, acoustic noise, noise control, regulation, limit values, noise mitigation measures

How to Cite
Tumavičė, A., & Laurinavičius, A. (2016). Possibilities of railway development in Lithuania: the analysis of regulations for railway design in the aspect of reduction of acoustic noise. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(5), 557-563. https://doi.org/10.3846/mla.2015.835
Published in Issue
Feb 2, 2016
Abstract Views
521
PDF Downloads
475
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.