Share:


Integration of the paratransit in urban public transport system

Abstract

The demand of transport grows along with road traffic. Congestion costs 1% of the GDP of European Union (European Union 2014) and also causes significant emissions of carbon dioxide and other pollutants. This problem could be solved by transfering a part of passengers from private modes of transport to the public transport. But the essential condition is a sustainable development which means the accessibility on equal terms. Therefore, attention to the focus group – people with movement impairements, is neccessary. Since even under ideal conditions some of those people will not be able to use the ordinary public transport services, a special transportation service, called paratransit, should be offered. In this paper the parameters of paratransit as well as their variations are analyzed. Also the wider application possibilities are considered. The aspects of integration of paratransit into the existing system, pottential barriers for the integration and conditions for the integration are highlighted. The main purpose of this paper is to formulate the scenarios for the integration of paratransit into the existing public transport system based on the analysis of the scientific literature and the best practices, which could be used to form a policy of improving the accessibility of the public transport for people with movement impairments.

Article in Lithuanian.


Paratransporto integravimo į miesto viešojo transporto sistemą aspektų tyrimas

Santrauka 

Transporto paklausa nuolat auga, o kartu su ja ir kelių eismo intensyvumas. Spūstys Europoje kasmet sudaro apie 1 % jos BVP (Europos Sąjunga 2014), dėl jų išmetama daug anglies dioksido ir kitų nepageidaujamų teršalų. Ši problema miestuose gali būti sprendžiama perkėlus dalį keleivių iš privataus į viešąjį transportą. Tačiau labai svarbu, kad vykdomi projektai atitiktų tvarios plėtros principus, pagal kuriuos numatomas viešojo transporto prieinamumas lygiomis teisėmis. Todėl būtinas dėmesys tikslinei žmonių grupei – žmonėms, turintiems judėjimo apribojimų. Kadangi dalis tų žmonių netgi esant idealioms sąlygoms negalės naudotis tradiciniu viešuoju transportu, jiems yra būtina specialioji transporto paslauga, vadinama paratransportu. Šiame straipsnyje yra išskiriami paratransporto paslaugos parametrai, jų variacijos. Taip pat analizuojamos platesnės šios paslaugos pritaikomumo galimybės. Išskiriami transportinės paslaugos integravimo į esamą viešojo transporto sistemą aspektai bei potencialūs barjerai ir sąlygos paratransporto paslaugai įdiegti. Šio straipsnio tikslas – remiantis mokslinės literatūros ir gerosios patirties analize suformuluoti paratransporto įdiegimo į veikiančią viešojo transporto sistemą scenarijus, kurie gali būti taikomi formuojant viešojo transporto prieinamumo žmonėms, turintiems judėjimo apribojimų, tobulinimo politiką.

Reikšminiai žodžiai: integravimas, pritaikomoji transporto paslauga, paratransportas, viešasis transportas, žmonės, turintys judėjimo apribojimų.

Keyword : integration, flexible transportation service, paratransit, public transport, people with movement impairments

How to Cite
Verseckienė, A. (2016). Integration of the paratransit in urban public transport system. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(5), 533-539. https://doi.org/10.3846/mla.2015.831
Published in Issue
Feb 2, 2016
Abstract Views
557
PDF Downloads
448
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.