Share:


Models and systems analysis of built environment life cycle

Abstract

The main built environment lifecycle object is building. It consists of 60 different materials and more than 200 different products, with different life cycles and operating processes. The first section of this article contains the built environment life-cycle aproach. The second section contains the built environment life cycle models analysis, sustainable built environment lifecycle conceptual model is composed. The third section gives an overview of the built environment life cycle system created by analyzing the nature of the investment decisions made in economic and environmental terms. The article ends with the conclusions.

Article in Lithuanian.


Užstatytos aplinkos gyvavimo ciklo modelių ir sistemų analizė

Santrauka 

Pagrindinis užstatytos aplinkos gyvavimo ciklo objektas – pastatas. Jį sudaro apie 60 skirtingų medžiagų ir daugiau nei 200 atskirų produktų, turinčių skirtingus gyvavimo ciklus ir naudojimo procesus. Pirmame skyriuje pateikiama užstatytos aplinkos gyvavimo ciklo samprata. Antrame skyriuje – užstatytos aplinkos gyvavimo ciklo modelių analizė, sudarytas darnios užstatytos aplinkos gyvavimo ciklo koncepcinis modelis. Trečiame skyriuje apžvelgiamos sukurtos užstatytos aplinkos gyvavimo ciklo sistemos, analizuojančios priimamų sprendimų investicijų pobūdį ekonominiu ir aplinkosauginiu aspektu. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados.

Reikšminiai žodžiai: užstatyta aplinka, gyvavimo ciklas, aplinkos kokybė, gyvavimo ciklo sistemos, darni plėtra, užstatytos aplinkos gyvavimo ciklo modeliai.


 

Keyword : built environment, life cycle, environmental quality, life cycle programs, sustainable development, the built environment lifecycle models

How to Cite
Ubartė, I., Čerkauskas, J., Turūta, A., & Naumcik, A. (2016). Models and systems analysis of built environment life cycle. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(5), 520-527. https://doi.org/10.3846/mla.2015.849
Published in Issue
Feb 2, 2016
Abstract Views
539
PDF Downloads
676
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.