Share:


Guidance of the spatial planning legal information integration into the building information model

Abstract

Lithuania is currently intensively starting to develop BIM technology. BIM is the process by which information regarding construction is generated and managed. There is considerable information affecting each building (its planning, design, construction, etc.) which are planned in static environment or, in other words, territory. Therefore, information about the building generation and management should begin with the information about the area in which the building are planned, generation and management. Legal information (characteristics) was found and named in the article. This information affects the building planning (information about the territory) and it must be taken into account when developing a digital model of the building and creating the initial classification of territorial planning model.

Article in Lithuanian.


Teritorijų planavimo teisinės informacijos integracijos į statinio skaitmeninį modelį gairės

Santrauka 

Šiuo metu Lietuvoje yra pradedamos intensyviai vystyti BIM technologijos. BIM yra procesas, kurio metu generuojama ir valdoma informacija apie statinį. Tačiau nemažai informacijos, turinčios įtakos kiekvienam statiniui (jį planuojant, projektuojant, statant ir kt.), yra planuojamo statinio aplinkoje arba, kitaip tariant, teritorijoje. Todėl informacijos apie statinį generavimas ir valdymas turėtų prasidėti nuo informacijos apie teritoriją, kurioje planuojamas statinys, generavimo ir valdymo. Straipsnyje buvo nustatyta ir įvardinta teisinė informacija (charakteristikos), kuri turi įtakos planuojant statinį (informacija apie teritoriją) ir į kurią turi būti atsižvelgta kuriant statinio skaitmeninį modelį, bei nustatytos teritorijų planavimo informacijos integracijos į statinio skaitmeninį modelį gairės.

Reikšminiai žodžiai: BIM, teritorijų planavimas, statinys, statybos teisė, sklypas, skaitmeninis statinio modelis.

Keyword : BIM, spatial planning, building, construction law, plot, digital building model

How to Cite
Peckienė, A. (2016). Guidance of the spatial planning legal information integration into the building information model. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(5), 514-519. https://doi.org/10.3846/mla.2015.847
Published in Issue
Feb 2, 2016
Abstract Views
1021
PDF Downloads
444
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.