Share:


Energy balance evaluation of industrial buildings with an office complex

Abstract

While evaluating the energy savings potential in buildings of different function we face the energy balance of current situation evaluation problem. Generally the data of energy flows quantities and the nature of their dynamics are agregated and do not reflect the indicators of the achieved microclimate. Therefore this article analyses the energy balance following the example of one-year data collection analysis in a company’s building complex. The investigated problem is evaluated by the system analysis approach, i.e. the analysed object system is divided into separate subsystems which have been simulated individually but considering the subsystems joint relations in the system. The methods applied in this work are heat and mass balance of separate subsystems and statistical analysis method. The statistical analysis was used for the evaluation of the statistical reliability of the accumulated indicators (temperature, relative humidity, etc.).

Article in Lithuanian.


Gamybinio pastato su administraciniu korpusu energijos balanso tyrimas

Santrauka 

Siekiant įvertinti energijos taupymo potencialą skirtingos paskirties pastatuose susiduriama su esamos padėties energijos balanso įvertinimo problema. Dažniausiai duomenys apie energijos srautų kiekius ir jų kitimo pobūdį yra suminiai ir netspindi komforto rodiklių. Todėl šiame straipsinyje kaip pavyzdį pateikiant vienos įmonės pastatų komplekse atliktą vienų metų duomenų kaupimo tyrimą analizuojamas detalesnio energijos balanso sudarymas. Vertinimas atliktas sisteminės analizės požiūriu, tai yra objekto sistema buvo skaidoma į atskiras posistemes, kurios buvo atskirai modeliuojamos energyPRO kompiuterine programa, atsižvelgiant į šių posistemių tarpusavio ryšį. Šio darbo metu taikyti atskirų posistemių šilumos ir masės balansų bei statistinės analizės metodai. Statistinė analizė buvo taikoma vertinant metus trukusių matavimų sukauptų rodmenų (temperatūros, santykinės drėgmės ir kt.) statistinį patikimumą.

Reikšminiai žodžiai: pastatų energijos balansas, patalpų mikroklimatas, statistinė analizė, modeliavimas, energyPRO.

Keyword : buildings’ energy balance, microclimate of premises, statistical analysis, modelling, energyPRO

How to Cite
Bielskus, J., Šiupšinskas, G., Rimdžius, D., Kuzminskas, K., & Gruzda, Šarūnas. (2015). Energy balance evaluation of industrial buildings with an office complex. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(4), 493-498. https://doi.org/10.3846/mla.2015.828
Published in Issue
Sep 29, 2015
Abstract Views
393
PDF Downloads
299
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.