Share:


Technical measures to decrease heat energy consumption of final customer in multi-apartment buildings according to Energy Efficiency Directive

Abstract

Energy consumption in the world increases, so the measures in order to improve energy efficiency must be found. The aim of 2012/27/EU Energy Efficiency Directive targets is to decrease energy consumption for a final energy consumer by 1.5% every year, but there is no definition how these targets could be achieved by an individual member state. This article presents the analysis how these targets could be achieved by the means of individual heat metering by heat cost allocators for every flat thus decreasing an energy consumption for a final consumer. Statistical analysis of identical buildings with individual metering by heat cost allocators and without them is presented. Heat cost allocators do not decrease energy consumption by themselves, so this article presents a technical solution and a set of additional equipment, i.e. thermostatic valves, balance valves, hot water meters and remote data collection system that must be installed. The final results show that the targets of 2012/27/EU Energy Efficiency Directive in Lithuania can be reached, because the buildings with individual heat cost allocators consume about 20–30% less of heat energy.

Article in English.


Techninės priemonės, skirtos mažinti galutinio vartotojo šiluminės energijos vartojimą daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose pagal energijos efektyvumo direktyvą

Santrauka 

Pasaulyje energijos vartojimas auga, todėl turi būti rastos energetinio efektyvumo pagerinimo priemonės. 2012/27/ES Energijos Efektyvumo Direktyvos tikslas yra sumažinti galutinio energijos vartotojo energijos suvartojimą kasmet po 1,5 %, tačiau nėra nurodyta, kaip kiekviena valstybė narė šiuos tikslus galėtų įgyvendinti. Šis straipsnis pristato analizę, kaip šie tikslai galėtų būti pasiekti, kiekviename bute įrengiant individualios šilumos apskaitos šilumos daliklius, kad sumažėtų energijos vartojimas atskiruose butuose. Pateikta statistinė identiškų pastatų su šilumos dalikliais ir be jų analizė. Šiluminei energijai taupyti neužtenka vien tik šilumos daliklių, todėl straipsnyje pateiktas techninis sprendimas – būtinų įdiegti techninių priemonių paketas, kurį sudaro tokios priemonės: termostatiniai ventiliai, balansiniai ventiliai, karšto vandens skaitikliai, belaidė reguliaraus duomenų nuskaitymo sistema. Galutiniai analizės rezultatai rodo, kad 2012/27/ES Energijos Efektyvumo Direktyvos tikslai Lietuvoje gali būti pasiekti, nes pastatai su individualia šilumos apskaita ir įrengtais šilumos dalikliais vartoja apie 20–30 % mažiau šiluminės energijos nei pastatai be tokios apskaitos.

Reikšminiai žodžiai: daugiabučiai pastatai, energijos efektyvumas, šilumos skaitikliai, išmanioji apskaita, šilumos dalikliai, balansiniai ventiliai, karšto vandens skaitikliai, belaidė reguliaraus duomenų nuskaitymo sistema, 2012/27/ES Energijos Efektyvumo Direktyva.

Keyword : multi-apartment buildings, energy efficiency, heat meters, smart metering, heat cost allocators, balance valves, hot water meters, distant remote data collection system, 2012/27/EU Energy Efficiency Directive

How to Cite
Savickas, R., Savickienė, L., & Bielskus, J. (2015). Technical measures to decrease heat energy consumption of final customer in multi-apartment buildings according to Energy Efficiency Directive. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(4), 461-467. https://doi.org/10.3846/mla.2015.822
Published in Issue
Sep 29, 2015
Abstract Views
461
PDF Downloads
305
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.