Share:


Formaldehyde removal from wastewater applying natural zeolite

Abstract

Formaldehyde is one of the most chemically active compounds which is discharged with untreated or just partially treated industrial wastewater. It is hazardous for environment and humans. Formaldehyde vapors can strongly irritate skin, can cause damage to eyes and harm respiratory tract. As long as formaldehyde causes a toxic effect on environment and living organisms, it is necessary to remove it from wastewater which is directed to natural water. There are many methods used for formaldehyde removal from wastewater: biological method, evaporation, membrane separation method. Most of them have disadvantages. Adsorption method has many advantages: it is fast, cheap, and universal, and can be widely used, therefore it was chosen for this research. Experiment was carried out with natural zeolite in different contact time with different concentration formaldehyde solutions. Concentration of formaldehyde was determined applying the Photocolorimetric Method. Method is based on reaction of formaldehyde with chromotropic acid and determination of formaldehyde concentration. Determined average sorption efficiency was highest when formaldehyde concentration was lowest, e. g. 2 mg/l (45.94%) after eight hours of contact time with adsorbent. Sorption efficiency was increasing when the contact time increased, but when the contact time increased to 12 hours, sorption efficiency stayed the same because of the saturation of zeolite.

Article in English.


Formaldehido šalinimas iš nuotekų panaudojant gamtinį ceolitą

Santrauka 

Formaldehidas yra vienas iš aktyviausių junginių, kuris išleidžiamas į aplinką kartu su nevalytomis ar iš dalies išvalytomis gamybinėmis nuotekomis. Jis yra pavojingas tiek aplinkai, tiek žmonėms. Formaldehido garai stipriai dirgina akis ir kvėpavimo sistemą. Kadangi formaldehidas yra pavojingas žmonėms ir visiems gyviems organizmams, jis turi būti šalinamas iš gamybinių nuotekų. Sorbcijos metodas turi daug privalumų: jis yra greitas, pigus ir universalus, todėl vienas iš labiausiai perspektyvių vandens valymo metodų – sorbcija. Tai pagrindinė priežastis, kodėl sorbcinis metodas buvo pasirinktas eksperimentiniams tyrimams. Eksperimentiniai tyrimai buvo atlikti naudojat gamtinį ceolitą, buvo parinktas skirtingas formaldehido tirpalo kontakto laikas su adsorbentu ir matuojama teršalų koncentracija po kontakto su adsorbentu. Šis metodas yra paremtas formaldehido reakcija su chromotropine rūgštimi. Sorbcijos efektyvumas augo ilgėjant kontakto su ceolitu laikui, tačiau po 12 valandų efektyvumas nebedidėjo dėl to, kad sorbentas įsisotino.

Reikšminiai žodžiai: formaldehidas, vanduo, tarša, nuotekos, pašalinimas, ceolitas, adsorbcija.

Keyword : formaldehyde, water, pollution, wastewater, removal, zeolite, adsorption

How to Cite
Kulikauskaitė, D., & Paliulis, D. (2015). Formaldehyde removal from wastewater applying natural zeolite. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(4), 443-448. https://doi.org/10.3846/mla.2015.808
Published in Issue
Sep 29, 2015
Abstract Views
702
PDF Downloads
584
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.