Share:


Researches of odour emitted by household waste

Abstract

The article deals with odour emitted by household waste, the chemical composition of household waste. The experiment was made with food waste (1000 g) placed in 5 litter containers. Food waste was containing products of animal origin (meat, fish, dairy products) and plant origin (vegetables, fruit) waste. Time of the experiment was 14 days 19±3 °C at environment temperature. Odour concentration is determined by dynamic olfactometry method. Studies have shown that the strongest odour of all household waste used in this experiment was emitted by meat and fish waste (76 444 OUE/m3). Meat and fish waste emits the strongest odour as waste contains proteins, their decomposition releases into the environment a strong unpleasant odour, hydrogen sulphide and ammonia. Protein degradation releases into the environment are, characterized by a strong unpleasant smell of hydrogen sulphide and ammonia gas. During the anaerobic decomposition of organic matter a variety of other fragrant compounds: alcohols (e.g., ethanol and methanol), vinegar, formic acid, etc. is found.

Article in Lithuanian.


Maisto atliekų skleidžiamų kvapų tyrimai ir vertinimas

Santrauka 

Straipsnyje nagrinėjami eksperimentiniai tyrimai, susiję su kvapų išsiskyrimu iš biologiškai skaidžių maisto (virtuvės) atliekų. Eksperimentas atliekamas maisto atliekas (po 1000 g) sudėjus į 5 litrų talpas. Maisto atliekas sudaro gyvūninės (mėsa, žuvis, pieno produktai) ir augalinės (daržovės, vaisiai) kilmės atliekos. Eksperimentas vyko 14 parų 19±3 °C aplinkos temperatūroje. Kvapo koncentracija nustatoma dinaminės olfaktometrijos metodu. Tyrimais nustatytos stipriausią kvapą skleidžiančios virtuvės atliekos: mėsos ir žuvies atliekos (76444 OUE/m3). Mėsos ir žuvies atliekos skleidžia stipriausią kvapą, nes šių atliekų sudėtyje yra daug baltymų. Skylant baltymams į aplinką išsiskiria stipriu nemaloniu kvapu pasižyminčios sieros vandenilio ir amoniako dujos. Vykstant anaerobiniam organinių medžiagų skaidymui, taip pat susidaro daug kitų kvapnių junginių: alkoholiai (pvz., etanolis ir metanolis), actas, skruzdžių rūgštis ir kt.

Reikšminiai žodžiai: maisto (virtuvės) atliekos, biologiškai skaidžios atliekos, anaerobinis skaidymas, kvapas, dinaminės olfaktometrijos metodas.

Keyword : food (kitchen) waste, biodegradable waste, odour, olfactometry method

How to Cite
Marčiulaitienė, E., & Lukauskas, T. (2015). Researches of odour emitted by household waste. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(4), 413-417. https://doi.org/10.3846/mla.2015.815
Published in Issue
Sep 29, 2015
Abstract Views
430
PDF Downloads
393
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.