Share:


Permeability of different size waste particles

Abstract

The world and life style is changing, but the most popular disposal route for waste is landfill globally until now. We have to think about waste prevention and preparing for re-use or recycling firstly, according to the waste disposal hierarchy. Disposed waste to the landfill must be the last opportunity. In a landfill, during waste degradation processes leachate is formed that can potentially cause clogging of bottom drainage layers. To ensure stability of a landfill construction, the physical properties of its components have to be controlled. The hydrology of precipitation, evaporation, runoff and the hydraulic performance of the capping and liner materials are important controls of the moisture content. The water balance depends also on the waste characteristics and waste particle size distribution. The aim of this paper is to determine the hydraulic permeability in a landfill depending on the particle size distribution of municipal solid waste disposed. The lab experiment results were compared with the results calculated with DEGAS model. Samples were taken from a landfill operated for five years. The samples particle sizes are: >100 mm, 80 mm, 60 mm, 40 mm, 20 mm, 0.01 mm and <0.01 mm. The permeability test was conducted using the column test. The paper presents the results of experiment and DEGAS model water permeability with waste particle size.

Article in English.


Skirtingo dydžio atliekų dalelių laidumas drėgmei

Santrauka 

Gyvenimo būdas kiekvieną dieną keičiasi, bet vienas populiariausių būdų šalinti atliekas yra sąvartynai. Pagal atliekų šalinimo hierarchiją pirmiausia, jas šalindami, turėtumėme galvoti apie tai, kaip išvengti atliekų ir paruošti jas naudoti dar kartą. Šalinti atliekas sąvartynuose turėtų būti paskutinė galimybė. Sąvartyne vykstant biodegradacijai susiformuoja filtratas, kuris dėl sudėtingos sudėties lemia filtrato surinkimo sistemų kolmataciją. Siekdami užtikrinti stabilumą sąvartyne, turime smulkinti ar suslėgti atliekas. Kritulių, garavimo kontroliavimas yra svarbus, užtikrinant tam tikrą komunalinių atliekų drėgnumą. Vandens balansas atliekų masėje taip pat priklauso nuo atliekų savybių ir atliekų dalelių dydžio. Šio darbo tikslas yra nustatyti vandens laidumą sąvartyne priklausomai nuo komunalinių atliekų dalelių dydžio pasiskirstymo. Laboratorinio eksperimento metu gauti rezultatai buvo palyginti su DEGAS modeliu gautais rezultatais. Tyrimui mėginiai buvo paimti iš sąvartyno, kurio amžius yra penkeri metai. Mėginių dalelių dydžiai yra: >100 mm, 80 mm, 60 mm, 40 mm, 20 mm, 0,01 mm ir <0,01 mm. Laidumo tyrimas buvo atliktas taikant kolonėlės testą. Straipsnyje pateikiami eksperimento metu ir taikant DEGAS modelį apskaičiuoti vandens laidumo rezultatai, esant skirtingo dydžio atliekų dalelėms.

Reikšminiai žodžiai: dalelių dydis, atliekų laidumas vandeniui, komunalinės atliekos, komunalinių atliekų fizikinės savybės.

Keyword : particle size, waste permeability, municipal solid waste, landfill, physical properties

How to Cite
Gavelytė, S., Bazienė, K., Woodman, N., & Stringfellow, A. (2015). Permeability of different size waste particles. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(4), 407-412. https://doi.org/10.3846/mla.2015.812
Published in Issue
Sep 29, 2015
Abstract Views
414
PDF Downloads
315
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.