Share:


Assessment of heavy metals leaching from (bio)char obtained from industrial sewage sludge

Abstract

Biochar can be produced from many various feedstock including biomass residues such as straw, branches, sawdust and other agricultural and forestry waste. One of the alternatives is to obtain biochar from industrial sewage sludge, however, the use of such a product could be limited due to high quantities of heavy metals in the biochar as a product. Total concentration of heavy metals provides only limited information on the behavior of heavy metals, therefore, batch leaching and up-flow percolation leaching tests were applied to study the leaching of heavy metals (Cd, Pb, Cr, Ni, Zn, Cu) from (bio)char produced from two types of sewage sludge: from paper mill and leather industries.

Article in English.


Iš gamybinio nuotekų dumblo pagamintos bioanglies sunkiųjų metalų išplovimo įvertinimas

Santrauka 

Bioanglis gali būti gaminama iš daugelio įvairių pramonės žaliavų, įskaitant biomasės liekanas, pavyzdžiui, šiaudus, šakas, pjuvenas ir kitas žemės ūkio ir miškininkystės atliekas. Viena iš alternatyvų – bioanglį gaminti iš pramonės nuotekų dumblo, tačiau tokį produktą galima naudoti ribotai dėl jame esančio didelio sunkiųjų metalų kiekio. Iš bendrosios sunkiųjų metalų koncentracijos tyrimų galima tik ribotai spręsti apie sunkiųjų metalų pasiskirstymą, todėl buvo taikomi du tyrimai: tyrimas, perkoliuojant atliekas vienakrypte srove, bei dvipakopis partijos (tyrinio) tyrimas siekiant išanalizuoti sunkiųjų metalų (Cd, Pb, Cr, Ni, Zn, Cu) išplovimą iš bioanglies, pagamintos iš dviejų rūšių nuotekų dumblo: popieriaus gamybos ir odos pramonės.

Reikšminiai žodžiai: bioanglis, praplovimo tyrimai, pirolizė, sunkieji metalai.

Keyword : biochar, leaching test, pyrolysis, heavy metals

How to Cite
Pečkytė, J., & Baltrėnaitė, E. (2015). Assessment of heavy metals leaching from (bio)char obtained from industrial sewage sludge. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(4), 399-406. https://doi.org/10.3846/mla.2015.811
Published in Issue
Sep 29, 2015
Abstract Views
518
PDF Downloads
488
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.