Share:


Automated integrated analog filter design issues

Abstract

An analysis of modern automated integrated analog circuits design methods and their use in integrated filter design is done. Current modern analog circuits automated tools are based on optimization algorithms and/or new circuit generation methods. Most automated integrated filter design methods are only suited to gmC and switched current filter topologies. Here, an algorithm for an active RC integrated filter design is proposed, that can be used in automated filter designs. The algorithm is tested by designing an integrated active RC filter in a 65 nm CMOS technology.

Article in Lithuanian.


Automatizuotojo integrinių analoginių filtrų projektavimo ypatumai

Santrauka 

Atlikta naujausių integrinių analoginių grandynų automatizuotojo projektavimo metodų ir jų taikymo projektuojant integrinius filtrus analizė. Modernios analoginių grandynų automatizavimo priemonės yra grindžiamos esamos topologijos optimizacijos algoritmais ir/arba naujų elektroninių principinių schemų generavimo būdais. Didžioji dauguma literatūroje aprašytų automatizuotojo integrinių filtrų projektavimo metodų yra skirti tik gm-C arba perjungiamos srovės/talpos topologijos filtrams. Darbe siūlomas naujas integrinių aktyviųjų RC filtrų projektavimo algoritmas, įvertinantis integrinių technologijų elementų nuokrypius. Jis patikrintas suprojektavus integrinį aktyvųjį RC filtrą taikant 65 nm KMOP technologiją ir Cadence programinį paketą.

Reikšminiai žodžiai: integrinis filtras, automatizavimas, KMOP, aktyvusis RC filtras, optimizacija.

Keyword : integrated filter, automation, CMOS, active RC filter, optimization

How to Cite
Kiela, K., & Navickas, R. (2015). Automated integrated analog filter design issues. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(3), 323-329. https://doi.org/10.3846/mla.2015.793
Published in Issue
Jul 13, 2015
Abstract Views
383
PDF Downloads
243
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.