Share:


Research of liquid level control system

Abstract

This paper presents liquid level control system model and analysis of dynamic characteristics. The system consists of scalar controlled induction motor drive, fuzzy logic controller, water tank and centrifugal pump. Simulink models of water tank, pump and controller are presented. The simulation of the system shows that the use of fuzzy logic controller reduces valve opening time and reservoir filling time.

Article in Lithuanian.


Skysčio lygio valdymo sistemos tyrimas

Santrauka 

Nagrinėjamas skysčio lygio valdymo sistemos imitacinių modelių sudarymas, analizuojamos dinaminės charakteristikos. Valdymo sistema sudaryta iš skaliariniu būdu valdomos dažninės elektros pavaros su neraiškiosios logikos reguliatoriumi, vandens rezervuaro ir išcentrinio siurblio. Sudaryti rezervuaro, siurblio ir reguliatoriaus Simulink modeliai. Atlikus imitacijas gauta nedimensinė siurblio charakteristika, apibūdinanti siurblio veikimą, esant bet kokiam sukimosi greičiui. Nustatyta, kad sistemoje su neraiškiosios logikos reguliatoriumi vožtuvas yra atidaromas greičiau nei sistemoje su proporcinguoju integraliniu (PI) reguliatoriumi, ir todėl sumažinama rezervuaro pripildymo trukmė.

Reikšminiai žodžiai: skysčio lygis, išcentrinis siurblys, neraiškioji logika, reguliatorius.

Keyword : liquid level, centrifugal pump, fuzzy logic, controller

How to Cite
Beištaras, D. (2015). Research of liquid level control system. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(3), 317-322. https://doi.org/10.3846/mla.2015.792
Published in Issue
Jul 13, 2015
Abstract Views
460
PDF Downloads
291
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.