Share:


Investigation of the robust stability of system with delay

Abstract

The paper is devoted to investigation of the robust stability of system with delay. The influence of process parameters on the stability of the whole system is tested and impact to the system parameters using the Smith predictor for robust systems is defined.

Article in English.


Sistemų, kurių savybė vėlinti, tyrimas patikimam stabilumui nustatyti

Santrauka 

Pristatomas sistemų, kurioms būdingas vėlinimas, tyrimas patikimam stabilumui nustatyti. Ištirta proceso parametrų įtaka visos sistemos stabilumui ir įvertinta Smito prognozės taikymo nauda numatant patikimas sistemas.

Reikšminiai žodžiai: sistema, vėlinimas, Smito prognozės.

Keyword : system with delay, Smith predictor

How to Cite
Shumski, A., & Karpovich, D. (2015). Investigation of the robust stability of system with delay. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(3), 314-316. https://doi.org/10.3846/mla.2015.791
Published in Issue
Jul 13, 2015
Abstract Views
362
PDF Downloads
214
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.