Share:


Business process simulation: requirements for business and resource models

Abstract

The purpose of Business Process Model and Notation (BPMN) is to provide easily understandable graphical representation of business process. Thus BPMN is widely used and applied in various areas one of them being a business process simulation. This paper addresses some BPMN model based business process simulation problems. The paper formulate requirements for business process and resource models in enabling their use for business process simulation.

Article in Lithuanian.


Verslo procesų simuliacija: verslo procesų ir išteklių modelių reikalavimai

Santrauka 

Pagrindinis verslo procesų modeliavimo kalbos (angl. Business Process Model and Notation, BPMN) tikslas yra paprastai ir suprantamai atvaizduoti grafiškai verslo procesų modelius. BPMN naudojama vis plačiau, ją bandoma pritaikyti įvairiose srityse. Viena iš sričių yra verslo procesų simuliacija, t. y. verslo proceso vyksmo atkūrimas programinėmis priemonėmis. Straipsnyje aprašomos verslo procesų simuliacijos, grindžiamos BPMN modeliais, problemos. Formuluojami išteklių ir verslo proceso modeliui keltini reikalavimai, kad šiuos modelius būtų galima panaudoti simuliacijai.

Reikšminiai žodžiai: ištekliai, verslo procesų modeliai, išteklių modeliai, išteklių modeliavimas, verslo procesų simuliacija.

Keyword : resources, business process models, models of resources, modelling of resources, business process simulation

How to Cite
Rima, A., & Vasilecas, O. (2015). Business process simulation: requirements for business and resource models. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(3), 291-295. https://doi.org/10.3846/mla.2015.785
Published in Issue
Jul 13, 2015
Abstract Views
499
PDF Downloads
620
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.